نویسنده = کیان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1398

10.22055/slis.2019.25273.1463

احمد زندوانیان؛ فاطمه سادات میرحسینی نیری؛ مریم کیان