نویسنده = منصوری، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

10.22055/slis.2019.25580.1477

فاطمه زرمهر؛ علی منصوری؛ مرجان کاظمی