نویسنده = رازقی، نادر
تعداد مقالات: 1
1. آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1397

10.22055/slis.2018.21800.1334

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ نادر رازقی؛ حسنعلی آقاجانی