نویسنده = نجفی عرب، احسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش، پاییز 1398، صفحه 151-175

10.22055/slis.2019.27017.1527

رضا رجبعلی بگلو؛ محمد جواد ارشادی؛ احسان نجفی عرب