نویسنده = ملکوتی اصل، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22055/slis.2019.28003.1555

نرگس ملکوتی اصل؛ مجتبی کفاشان کاخکی؛ مهری پریرخ