نویسنده = رسولی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

10.22055/slis.2019.30152.1625

محمد حسن زاده؛ بهروز رسولی؛ المیرا کریمی