نویسنده = صیف، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. Interpretive Structural Modeling of Barriers to Knowledge Commercialization

دوره 25، شماره 26، زمستان 1397، صفحه 27-42

10.22055/slis.2019.14850

علی بیرانوند؛ محمدحسن صیف؛ زهره چراغی