دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تابستان 1398، صفحه 1-200 
10. ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران

صفحه 179-196

10.22055/slis.2017.15837.1154

فریبرز درودی؛ مژده سلاجقه؛ عادل سلیمانی نژاد؛ نسرین قادری نیکو