راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

ضوابط تنظیم مقالات

عنوان مقاله:  با قلم ب. زر14 پر رنگ (به صورت وسط چین)

 نام و نام خانوادگی نویسندگان: نویسنده اول، نویسنده دوم،... در یک یا دو سطر.

 از ذکر عناوینی نظیر مهندس و یا دکتر و ... در ابتدای اسامی خودداری شود. (ب. لوتوس16 پررنگ)، به صورت وسط چین، سمت سازمانی هر نویسنده در پایین صفحه به طور کامل همراه با پست الکترونیکی عنوان گردد: درجه علمی و رشته تخصص (یا سمت کاری) و آدرس پست الکترونیکی(B lotus 11)

چکیده:

تیتر چکیده: ب. لوتوس12 پر رنگ (B lotus 12)

 متن چکیده: بر اساس دستور­العمل مجله، لازم است چکیده مقالات این مجله به صورت ساختاریافته تنظیم شده و حداکثر شامل 150-180 واژه باشد. چکیده با قلم  لوتوس11 با فاصله خطوط 1 سانتیمتر نوشته شود. چکیده باید به تنهایی کامل و فقط دارای یک پاراگراف باشد. محتوای چکیده باید شامل بخش­های هدف، روش، یافته­ها و نتیجه­گیری باشد.

چکیده انگلیسی مقاله با رعایت تمام ضوابط بالا تنظیم و در یک فایل جداگانه به سامانه ارسال گردد.

v      لازم به ذکر است که پس از پذیرش مقاله برای چاپ در مجله، و تنظیم نسخه نهایی مقاله، لازم است یک چکیده بلند(3 صفحه­ای) به صورت ساختاریافته تنظیم و در یک فایل جداگانه به سامانه ارسال گردد.  

 

واژگان کلیدی: واژگان کلیدی بایدبا کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط باشند ( قلم ب. لوتوس12). حداکثر واژگان کلیدی پنج واژه می­باشد.


عناوین بخش­ها: با قلم ب. لوتوس14 پررنگ و زیربخش­ها با قلم ب. لوتوس12 پررنگ  بدون شماره­گذاری نوشته شوند.


متن اصلی مقاله: به صورت تک ستونی با قلم ب. لوتوس12 با فاصله خطوط 1 سانتیمتر نوشته شود. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود.

خط اول همه پاراگراف­ها باید دارای تورفتگی به اندازه 5/0 سانتیمتر باشد.


واژه­ها و نام­های خارجی: لازم است در متن حتی الامکان از معادل­های فارسی مصطلح و مصوب استفاده نمائید. در مورد نام­های خارجی یا معادل­های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از ذکر این گونه واژه­ها، معادل لاتین آن را به صورت زیر نویس در پایین همان صفحه قید نمائید. شماره زیرنویس­ها در هر صفحه باید از 1 شروع شود. در صورت نیاز به درج زیرنویس، همه موارد فارسی به صورت راست­چین با قلم ب. لوتوس 11 و زیرنویس لاتین به صورت چپ چین با قلم Times New Romans اندازه 10 نوشته شوند.

برای نمایش روابط و فرمول­های ریاضی از جدول با خطوط نامرئی استفاده گردد. (استفاده از Microsoft Equation در نوشتنن فرمول­ها توصیه می­شود. در صورتی که فرمول­ها در محیط مایکروسافت ورد نسخه 2007 تهیه شوند فایل ارسالی باید حتما با پسوندد *.docx ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول­ها به عکس جلوگیری شود. همه فرمول­ها به ترتیب از 1 شماره گذاری شوند و شماره هر فرمول در داخل پرانتز قرار گیرد.10.

جدول­ها: هر جدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که در وسط و بالای جدول با قلم ب. لوتوس 11 تایپ و به ترتیب از 1 شماره گذاری می­شود. بهتر است جدول­ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع می­شود، درج گردند. عنوان ستون­های جداول بایستی به صورت وسط چین (ب. لوتوس 10 پررنگ) و کلیه متون در داخل جدول به صورت فارسی راست چین (ب. لوتوس 11) و اگر لاتین باشند به صورت چپ چین (Times New Romans اندازه 10) تایپ شوند. همه اعداد در جدول­ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد (توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط چین نسبت به طرفین کاغذ قرار گیرد).

شکل­ها و نمودارها: هر شکل و نمودار باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین در زیر آن (با قلم ب. لوتوس 12) تایپ و به ترتیب از 1 شماره­گذاری می­شود. نمودارهای و شکل­ها می­توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند ولی به گونه­ای که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگ­ها و جزییات آنها قابل تشخیص باشد. شکل­ها در داخل متن و در جایی که به آنها ارجاع می­شود، درج گردند. ذکر واحد کمیت­ها در شکل­ها الزامی است. در متن مقاله باید به همه شکل­ها ارجاع شود. در تهیه شکل­ها توجه کنید که اندازه اعداد، واژه­ها، کمیت­ها و راهنمای منحنی­ها به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملا واضح و خوانا باشند. هرشکل را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید. (توجه شود که خود شکل­ها و نمودارها نیز، همانند جدول­ها باید در موقعیت وسط چین نسبت به طرفین کاغذ قرار گیرند.)

اصول نگارشی و ویرایشی: لازم است تمامی اصول ویرایش و نگارش فارسی در متن رعایت شود، برای مثال رعایت فاصله خطوط، کلمات، نیم فاصله­ها، اصول فارسی­نویسی، و ...

 استناد و مأخذنویسی: شیوه استناددهی و رفرنس­نویسی در این مجله بر اساس شیوه­نامه APA می­باشد.

دفتر فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات برای راهنمایی نویسندگان محترم، خلاصه‌ای از شیوه صحیح استاد درون متنی و فهرست نویسی منابع در مقالات بر اساس شیوه­نامه APA را تهیه کرده است. امید است با مطالعه و استفاده از این راهنما، استناد و فهرست‌نویسی مقالات با شیوه‌ایی درست و یک دست انجام شود.

1- شیوه‌های استناد درون متنی

1-1-  وقتی اثر فقط یک پدیدآورنده دارد: (نام خانوادگی، سال نشر اثر) مثل (احمدی، 1378)

* نام خانوادگی افراد بدون ذکر عنوان می‌آید مثل دکتر، پروفسور، استاد، خانم، آقا و...

1-2- وقتی اثر دو پدید‌آورنده دارد:

نام خانوادگی هر دو نفر ذکر می‌شود. بعد از نام خانوادگی نفر اول هم می‌توان واو عطف گذاشت و هم علامت ویر‌‌‌گول.

(نام خانوادگی نفر اول [، یا و] نام خانوادگی دوم، سال نشر اثر)

مثل (احمدی، اسدی، 1380) یا (احمدی و اسدی، 3180)

1-3- وقتی اثر سه تا پنج پدید‌آورنده دارد:

برای اولین استناد نام همه ذکر می‌شود، در دفعات بعدی فقط اولین نفر و کلمة دیگران می‌آید.

مثال: استناد اول: (اسدی، حسنی، محمدی، شایان، ارجمند، 1384)

استناد دوم: (اسدی و همکاران، 1384)

* در انگلیسی معادل کلمه دیگران، "et al"می‌آید.

* اگر در طول همان پاراگراف به اثر اشاره می‌شود دیگر نیازی به ذکر تاریخ نیست.

1-4-  وقتی اثری بیش از پنج مؤلف دارد:

وقتی اثری شش مؤلف یا بیشتر دارد، فقط نام خانوادگی مؤلف اول می‌آید (حتی در اولین استناد) و به دنبال آن کلمه­­ی    «و همکاران» و سپس تاریخ انتشار اثر.

*در فهرست مراجع نام همه مؤلفان می‌آید.

1-5-  اگر نام پدید‌آورنده در متن اصلی آمده است، بلافاصله سال نشر اثر در داخل پرانتز می‌آید. مثل: شفیعی و عباسی (1379)، معتقدند که...

1-6-  اگر مستقیماً از کسی نقل‌قول می‌شود، در انتهای نقل‌قول (نام پدیدآورنده، سال نشر، شماره صفحه) ذکر می‌شود.

* اگر نقل قول کمتر از 40 کلمه باشد، در داخل متن نوشته می‌شود و قبل و بعد از آن علامت گیومه قرار می‌گیرد.

مثال: نتایج پژوهش‌های انجام شده را می‌توان چنین خلاصه کرد که «ارزشیابی‌های دانشجویی بیش از آن که نشان‌دهندة تغییرات محتوایی باشند، نشان‌دهندة تغییرات روش آموزشی اساتید هستند.» ( دونکن، 1986، ص77).

* اگر نقل قول بیش از 40 کلمه باشد، با حاشیه‌ای بیش از متن و به صورت یک پاراگراف جدا نوشته می‌شود. در این صورت گذاشتن علامت گیومه در آغاز و انتهای مطلب ضروری نیست.

1-7- اگر به یک فصل کامل از یک کتاب استناد شده است، پس از سال نشر باید شماره فصل بیاید، که مخفف فصل در فارسی «ف» و در انگلیسی «chap» است. مثال: ( مجتهد زاده، 1385،ف 5).

*اگر تاریخ نشر اثری مشخص نیست، به جای تاریخ از کلمه" بی‌تا "و در انگلیسی از  "n.d" استفاده می‌شود. مثال: (محمدی، بی‌تا)

* اگر پدید‌آورنده اثر مشخص نیست یا پدید‌آورنده ندارد، به جای نام خانوادگی پدید‌آورنده، نام اثر را داخل گیومه می‌آوریم و تاریخ نشر آن را ذکر می‌کنیم. مثال: («روش‌شناسی رسانه‌ها،» 1384).

* اگر عنوان متنی به زبان انگلیسی را می‌نویسیم، آغاز کلمات با حروف بزرگ نوشته می‌شود. مثال(Using Skills, 2002).

1-8- اگر از متنی استفاده می‌شود که به دو یا چند متن چاپی مربوط است، در پایان متن، نام دو یا چند پدیدآورنده به ترتیب حروف الفبا آمده و تاریخ نشر اثر هر کدام نوشته می‌شود. در این صورت افراد با «؛» از هم جدا می‌شوند.

مثال: ( اکبری، 1385؛ تابنده، 1378؛ محمدی، 1380).

1-9- هرگاه به دو یا چند اثر از یک مؤلف اشاره می‌شود، تاریخ همه آثار به ترتیب آورده می‌شود.

مثال: پژوهش‌های والاس (1980، 1988، 1990، 1995).

1-10- هرگاه به دو یا چند اثر از یک مؤلف که در یک سال منتشر شده‌اند، اشاره می‌شود، از حروف الفبا برای متمایز ساختن آن‌ها، استفاده می‌شود.

مثال: مطالعات انجام شده در این‌باره (احمدی، 1365 الف، 1365 ب).

1-11- وقتی به آثاری استناد می‌شود که نام خانوادگی مؤلفان آن‌ها یکسان است، علاوه بر نام خانوادگی، نام کوچک یا حرف اول نام کوچک مؤلفان نیز در متن آورده می‌شود.

مثال: (نیک‌خواه، احمد، 1357 و نیک خواه، پژمان، 1382).

1-12-  اگر از کتاب‌های بدون مؤلف استفاده می‌شود، به جای مؤلف نام عنوان اثر می‌آید.
 مثال: فلک‌ناز و خورشید آفرین و سروگل (1324).

*اگر عنوان اثر خیلی طولانی است، به ذکر چند کلمه اول آن اکتفا می‌شود ولی در منبع‌‌‌نویسی به طور کامل می‌آید. مثال: فلک‌ناز (1324).

1-13-  برای هر نوع ارتباط شخصی مثل گفتگوی تلفنی، مصاحبه، نامه‌های دریافتی و ... در انتهای جمله عبارت ارتباط شخصی و تاریخ این ارتباط می‌شود. (ارتباط شخصی، 17 خرداد 1384).

* ارتباط شخصی فقط در متن می‌آید،در فهرست منابع ذکر نمی‌شود. چون قابل بازیابی مجدد برای سایرین نیست.

* استفاده از نامه‌های الکترونیک هم همینطور است یعنی مثل ارتباط شخصی فقط در متن می‌آید.

1-14- در استناد به آثاری که از زبانی به زبان دیگر ترجمه شده است، در متن مقاله نام مؤلف یا مؤلفان اثر و نیز نام مترجم یا مترجمان ذکر گردد و تنها در فهرست منابع نام مترجم آورده شود. اما می‌توان در متن به دنبال نام مؤلف، نام مترجم را نیز اضافه کرد.

 مثال: (اسکینر، 1971، ترجمه سیف، 1370).

 

2- منبع‌نویسی در فهرست مآخذ

*مراجع فارسی را با قلم ب. لوتوس 12 و مراجع انگلیسی را با قلم Times New Romans اندازه 11 تایپ نمایید.

در بخش مراجع (Reference) ، فهرست آثار و اسنادی که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شده ‌است می‌آید. این فهرست به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی مؤلفان آثار، بدون ذکر شماره، مرتب می‌شود و هر اثر فقط یک بار می‌آید. در ذکر هر اثر یا منبع، چهار دسته اطلاعات زیر لازم است که باید به دنبال هم بیاید:

1)     مؤلف یا مؤلفان

2)      تاریخ انتشار اثر

3)      عنوان اثر

4)      اطلاعات مربوط به انتشار اثر ( محل انتشار اثر و نام ناشر)

این چهار دسته اطلاعات ، با نقطه از هم جدا می‌شوند. قسمت‌های مختلف هر یک از این چهار دسته اطلاعات، نیز با ویرگول از هم جدا می‌شوند.

* برای کتاب‌هایی که به فارسی در ایران منتشر می‌شوند، ذکر نام شهر کفایت می‌کند. نام مؤسسات نشر، بدون ذکر انتشارات، شرکت، مؤسسه و مانند اینها می‌آید. به جز مؤسسات انتشاراتی دانشگاهی.

2-1- یک کتاب (دارای یک مؤلف):

مثال: علی‌آبادی، خدیجه. (1368). مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام ‌نور.

* اگر کتاب ویرایش دوم یا بیشتر باشد باید آن را نیز پس از عنوان کتاب در داخل پرانتز ذکر کنید. برای تجدید چاپ (چاپ چندم است) این کار لازم نیست.

مثل: سیف، علی‌اکبر. (1368). روانشناسی پرورشی: روانشناسی یادگیری و آموزش. (ویرایش سوم). تهران: آگاه.

* کتاب‌هایی دارای دو مؤلف یا بیشتر نیز با ذکر نام تمام نویسندگان، به ترتیبی که در اثر اصلی آمده، نوشته می‌شود.

* برای کتاب‌هایی که هنوز چاپ نشده‌اند، از کلمه زیر چاپ (inpress) استفاده می‌شود.

2-2- کتاب‌هایی که به جای مؤلف، با عنوان سازمان‌ها و نهاد‌ها منتشر شده‌اند.

در این صورت‌ به جای نام مؤلف، نام سازمان مربوط می‌آید. مانند:

مرکز اسناد و مدارک علمی، وزارت آموزش و پرورش. (1362). واژه‌نامه آموزش و پرورش: فارسی ـ انگلیسی، انگلیسی ـ فارسی. تهران: مؤلف.

* وقتی نویسنده کتاب و ناشر یکی هستند، پس از ذکر محل انتشار کتاب، کلمه مؤلف (در انگلیسیauthor) می‌آید. مثل نمونه بالا و یا مثال زیر:

هومن ، حیدر‌علی. (1354). اندازه‌گیری‌های روانی و تربیتی و فن تهیه تست. تهران: مؤلف.

2-3- کتاب‌هایی که به جای مؤلف، ویراستار یا گرد‌آورنده دارند به صورت زیر نوشته می‌شوند:

مثال: شفیع‌آبادی، عبدالله (گرد‌آورنده). (1374). مجموعه مقالات اولین سیمینار راهنمایی و مشاوره. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

2-4-  کتاب‌های ترجمه شده:

ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان کتاب، عنوان کتاب و سپس نام مترجم می‌آید. مثل:

هرگنهان، بی.آر و اولسون، ام. اچ.(1374). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، (ترجمه علی‌اکبر‌ سیف).تهران: دانا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1993).

2-5- جزوه و بروشور

اطلاعاتی که برای جزوه ، بروشور (دفترچه راهنما)، گزارش و مانند اینها داده می‌شوند، نظیر همان اطلاعاتی هستند که برای کتاب‌های کامل داده می‌شوند، با این تفاوت که بعد از این نوع آثار در داخل علامت [ ] نام جزوه، گزارش، بروشور و غیره ذکر می‌شود. مثل:

وزارت فرهنگ و آموزش عالی، معاونت آموزشی. (اردیبهشت 1374). خلاصه مسائل تحصیلات تکمیلی در ایران. ]گزارش[ . تهران: مؤلف.

2-6- مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های تخصصی: ابتدا نام مؤلف، سال انتشار و سپس عنوان مقاله و اسم مجله می‌آید. مثل: محمد‌زاده، داوود. (1368). اصول پرسشگری. دانشنامه، 12 ، 60- 45.

* نام مجله و شماره آن پر‌رنگ‌تر چاپ می‌شود نه نام مقاله.

* در انگلیسی فقط حرف اول کلمه اول عنوان کتاب بزرگ نوشته می‌شود ولی حروف اول تمام کلمات عنوان مجله بزرگ نوشته می‌شوند.