نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرشیوداران نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 21-36]
 • آزمون تریلز هنجاریابی ابزار ارزیابی بلادرنگ مهارتهای سواد اطلاعاتی (تریلز) در دانش آموزان پایة ششم ابتدایی شهر اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • آستان قدس رضوی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • آگاهی رسانی عمومی جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 51-64]
 • آمادگی الکترونیکی بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]
 • آمادگی الکترونیکی بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 1-24]
 • آمادگی سازمانی سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت جهت پیاده سازی مدیریت دانش [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 71-84]
 • آمادگی سازمانی بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]
 • آمیخته بازاریابی امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]
 • آمیخته بازاریابی تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموخته‌زدایی بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموخته‌زدایی بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 19-38]
 • آموزش مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران) [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 225-252]
 • آموزش شخصی‌شده    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]
 • آموزش عالی بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزش کتابخانه واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 129-162]
 • آموزش کتابداری مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 253-276]
 • آموزش مبتنی بر بازی واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 129-162]
 • آموزش مراجعان دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]
 • آموزش مراجعان تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟ [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 53-76]
 • آموزش و ترویج کشاورزی ارزیابی کیفی وبگاه‌های مراکز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس شاخص‌های فائو [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنتولوژی بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]
 • آنتولوژی بررسی کاربرد فن آوری های وب معنایی در سیستم های آموزش الکترونیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنتولوژی سازمانی توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آینده پژوهی جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 1-18]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ااطلاعات نوین پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 39-58]
 • ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابزار سروپرف بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 121-136]
 • اثرگذاری پژوهشی بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 45-66]
 • ایجاد دانش عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخلاق حرفه ای میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیات کودکان شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیات کودکان و نوجوانان بالاخره افسانه چیست؟ [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 37-52]
 • ایران ارائه ی یک الگوی پیشنهادی برای وب سایت ویژه بزرگسالان نوسواد [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 21-36]
 • ایران ثروت علمی و سنجش پراکندگی جغرافیایی آن در ایران [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 67-98]
 • ایران ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 71-92]
 • ایران بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 45-66]
 • ایران بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]
 • ایران بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتباطات جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 97-114]
 • ارتباطات غیرکلامی جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 97-114]
 • ارتباطات کلامی جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 97-114]
 • ارتباط با صنعت اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتباط سازمانی بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 103-128]
 • ارتباط علمی بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-18]
 • ارزیابی ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی استان خوزستان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های بیمارستانی 2007 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 103-126]
 • ارزیابی هنجاریابی ابزار ارزیابی بلادرنگ مهارتهای سواد اطلاعاتی (تریلز) در دانش آموزان پایة ششم ابتدایی شهر اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی پژوهش ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی کیفیت وب‌سایت روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 119-142]
 • ارزیابی مکاشفه‌ای ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 10-10]
 • ارزش دوره عمر مراجعین بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 19-38]
 • استان آذربایجان شرقی رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان اصفهان بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان براساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 103-122]
 • استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 61-76]
 • استاندارد چکیده‌نویسی 214-1976 کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-1]
 • استاندارد دیانی ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان فارس بر اساس معیارهای دیانی [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 97-117]
 • استانداردها ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی استان خوزستان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های بیمارستانی 2007 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 103-126]
 • استانداردها بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]
 • استانداردهای فهرستنویسی ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر. [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 69-88]
 • استان یزد بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]
 • استانهای ایران ثروت علمی و سنجش پراکندگی جغرافیایی آن در ایران [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 67-98]
 • استفاده از اطلاعات بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-160]
 • استفاده از سیستم اطلاعاتی بررسی نقش میانجی کیفیت بر رابطه بین ویژگی های کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • استفاده از نتایج اطلاعات بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-160]
 • استفاده کودکان از اطلاعات بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • ایستگاه مطالعه نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • استناد بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 45-66]
 • استناد پنهان استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]
 • استناد در حوزه هنر استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]
 • استناد کور بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1390 تا 1393 [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 7-7]
 • اسکوپوس مطالعه تولید علم ایران در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های 1999 تا 2008 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 31-54]
 • اشاعه نوآوری تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 1-18]
 • اشتراک داده ها به سوی اشتراک داده های پژوهشی و یکپارچگی نظامهای مدیریت پژوهش [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 1-3]
 • اشتراک دانش اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]
 • اشتراک دانش بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشتراک دانش بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 21-38]
 • اصفهان بررسی فرسودگی شغلی و رابطه آن با متغیرهای جمعیتشناختی در کتابداران دانشگاهی اصفهان [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 67-84]
 • اصفهان شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصلاحات در فرمول‌های گانینگ/دیانی پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 1-18]
 • اصول سیبرنتیک نگاهی به مفاهیم سیبرنتیکی نهفته در نظریه کوانتومی اطلاعات [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 37-52]
 • اضطراب کتابخانه ای بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 219-232]
 • اضطراب کتابخانه‌ای بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 17-36]
 • اطلاع‌یابی تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب [(مقالات آماده انتشار)]
 • اطلاع یابی کودکان بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • اطلاعات کاغذی واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]
 • اطلاعات مکان ثروت علمی و سنجش پراکندگی جغرافیایی آن در ایران [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 67-98]
 • اطلاع رسانی جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 1-18]
 • اعتباریابی ساخت، اعتباریابی و پایاسازی مقیاسی برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان در نظام های آموزش از دور [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 85-100]
 • اعتبار پژوهشی بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 45-66]
 • اعتماد الکترونیکی شناسائی شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 53-70]
 • اعتماد به نتایج جستجو تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتماد سازمانی بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 103-128]
 • اعداد فازی به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعضاء هیات علمی بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]
 • اعضای کتابخانه عمومی بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 1-18]
 • اعضای هیأت علمی واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]
 • اعضای هیات علمی کتابداری و اطلاع رسانی مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 3-3]
 • اعضای هیئت علمی بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]
 • اف.آر.بی.آر ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر. [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 69-88]
 • اف.آر.بی.آر نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر. [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 1-14]
 • افراد فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]
 • افسانۀ عامیانه بالاخره افسانه چیست؟ [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 37-52]
 • اقتصاد داده بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقتصاد داده محور بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقتصاد دیجیتال بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی ترجمان دانش در علوم انسانی آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]
 • الگوی تعالی سازمانی بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی خلاقیت پلسک شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی سنجش رضایت مشتری کانو سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]
 • الگوی مهو وتیبو پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوهای استنادی همرنگی استنادی هنجاری و همرنگی استنادی اطلاعاتی: تبیینی متفاوت از مزیت تجمعی استنادها [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 1-20]
 • الگوهای مفهومی نشانه شناختی نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر. [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 1-14]
 • امیدواری بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 179-200]
 • امکان‌سنجی امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • امکان‌سنجی هفت پی امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]
 • امنیت اطلاعات بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 181-200]
 • ان.ال.پی انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 149-164]
 • انتخاب منابع اطلاعاتی امکان سنجی استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی توسط کاربران نهایی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 8-8]
 • اینترنت اشیاء ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتظارات بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتقال بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]
 • انتقال دانش ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 77-96]
 • انتقال دانش ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتقال دانش بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتقال دانش عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتقال دانش اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتقال فناوری ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • انسجام در چکیده‌‌نویسی کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-1]
 • انقلاب اسلامی روند تاریخی انتشار نشریات در دو دهه پس از انقلاب اسلامی در استان خوزستان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 97-110]
 • انگیزش انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 149-164]
 • انگیزه های استنادی همرنگی استنادی هنجاری و همرنگی استنادی اطلاعاتی: تبیینی متفاوت از مزیت تجمعی استنادها [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 1-20]
 • انواع مدل‏ها نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 1-22]
 • اولویت‌های پژوهشی پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 73-88]

ب

 • بازی واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 129-162]
 • بازایابی تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازیابی اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه ‏سازی و تاثیر آن بر بازیابی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 11-11]
 • بازیابی اطلاعات بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازیابی اطلاعات امکان سنجی استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی توسط کاربران نهایی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 8-8]
 • بازیابی اطلاعات همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازیابی اطلاعات تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازاریابی تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازاریابی خدمات کتابخانه امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]
 • بازدهی معلمان بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازنگری سیستماتیک روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]
 • بافت سازمانی بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخش عمومی و دولتی شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بررسی بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]
 • بررسی تطبیقی مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 253-276]
 • بررسی مقایسه‌ای بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 21-38]
 • برنامه آموزشی مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 253-276]
 • برنامه ریزی عصبی-کلامی انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 149-164]
 • برونداد علمی مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 3-3]
 • بروندادهای علمی بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 161-180]
 • بزرگسالان نوسواد ارائه ی یک الگوی پیشنهادی برای وب سایت ویژه بزرگسالان نوسواد [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 21-36]
 • بسط پرسش مقایسه ربط منابع بازیابی شده با استفاده از روش بسط پرسش موتور جست و جوی Ask و واژگان عمومی از دیدگاه کاربران، در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 49-66]
 • بیگانگی از کار بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]
 • بلوغ مدیریت ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش [(مقالات آماده انتشار)]
 • بلوغ مدیریت دانش تاثیر خلاقیت و سرمایه اجتماعی بر بلوغ مدیریت دانش سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بین المللی مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 19-40]
 • بهره وری شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره وری علمی بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 65-92]
 • بهره وری علمی بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهزیستی ذهنی بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پایاسازی ساخت، اعتباریابی و پایاسازی مقیاسی برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان در نظام های آموزش از دور [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 85-100]
 • پایان‌نامه بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1390 تا 1393 [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 7-7]
 • پایان‌نامه‌ها تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 41-60]
 • پایان نامه‌های کارشناسی ارشد تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 27-48]
 • پیاده سازی مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 39-60]
 • پیاده سازی مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارس ‏آذرخش ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]
 • پارس آذرخش بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]
 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایگاه اطلاعاتی امکان سنجی استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی توسط کاربران نهایی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 8-8]
 • پایگاه اطلاعاتی پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان براساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 103-122]
 • پایگاه داده رابطه ای بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایگاههای اطلاعاتی بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 5-5]
 • پایگاه وب آو ساینس تحلیل استنادی و ترسیم نقشه بروندادی علمی مدل پذیرش فناوری در پایگاه وب آو ساینس در سالهای 1989 - 2011 [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 53-66]
 • پیام جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 97-114]
 • پیام مشرق ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]
 • پدیدارشناسی بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌ی جهانی وب: یک مطالعه پدیدارشناسانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پذیرش فناوری چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 201-224]
 • پذیرش و بهره گیری از فناوری بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 5-5]
 • پروانة ثبت اختراع بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 49-70]
 • پروژه‌های نسب شناسی درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 87-102]
 • پژوهش عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • پژوهش بررسی میزان استفاده از گزارش‌های نهایی طرح‌های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گزارش‌های نهایی خاتمه یافته در فاصله زمانی 1382 تا 1392 [(مقالات آماده انتشار)]
 • پژوهش کتابداران بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پژوهشگاه صنعت نفت سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت جهت پیاده سازی مدیریت دانش [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 71-84]
 • پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 5-5]
 • پیشرفت علمی بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیشکارهای هوشمند    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]
 • پیشکارهای هوشمند بررسی کاربرد فن آوری های وب معنایی در سیستم های آموزش الکترونیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیشینه های کتابشناختی الگوی اف. آر. بی. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 71-90]
 • پیمان نامه حقوق ‏کودک ژنو بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • پنج‌اس بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]

ت

 • تاپسیس فازی ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]
 • تاکسونومی ارزیابی تاکسونومی‌های موجود و ارائه تاکسونومی مناسب برای استفاده در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبدیل علم به محصول آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]
 • تجاری‌سازی اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجاری‌سازی تحقیق شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجاری سازی دانش ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجاری‌سازی دانش اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجربیات کشورها شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجربه جستجو نقش جنبه‌های عاطفی در عملکرد جستجو و بازیابی اطلاعات از وب: مطالعه موردی دانشجویان دکتری حوزه‌های مختلف علوم انسانی، پایه و فنی مهندسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجهیزات کتابخانه‌ای بررسی کیفی تخریب تجهیزات کتابخانه‌های دانشگاهی: وندالیسم کتابخانه‌ای [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 81-102]
 • تحصیلات تکمیلی تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 1388-1372 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 55-70]
 • تحصیلات تکمیلی اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]
 • تحلیل تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 89-106]
 • تحلیل SWOT امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 143-162]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 1388-1372 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 55-70]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 27-48]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 1-18]
 • تحلیل استنادی بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 49-70]
 • تحلیل استنادی بررسی میزان استفاده از گزارش‌های نهایی طرح‌های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گزارش‌های نهایی خاتمه یافته در فاصله زمانی 1382 تا 1392 [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل استنادی علوم گیاهی ایران تبیین ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی. [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 21-48]
 • تحلیل چند سطحی تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]
 • تحلیل رفتار جستجو تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل سلسله مراتبی بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 19-38]
 • تحلیل شبکه ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 71-92]
 • تحلیل شبکه اجتماعی ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]
 • تحلیل شبکه اجتماعی بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل شبکه های اجتماعی حوزه علوم گیاهی ایران تبیین ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی. [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 21-48]
 • تحلیل گفتمان تأملی بر کاربرد روش تحلیل گفتمان در پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 27-52]
 • تحلیل محتوا تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 41-60]
 • تحلیل مقاله‌ها پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 73-88]
 • تحلیل هم واژگانی ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]
 • تحول تاریخی پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 39-58]
 • تخریب اموال عمومی بررسی کیفی تخریب تجهیزات کتابخانه‌های دانشگاهی: وندالیسم کتابخانه‌ای [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 81-102]
 • ترافیک وبگاه تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترجمان دانش آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]
 • ترسیم ساختار علم ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس طی سال‌های 2000-2016 [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترکیبات اطلاعات نظریه‌ی ترکیبات اطلاعات: عمق و گستره‌ی (ابعاد شناختی و کاربردی) اطلاعات در ترکیبات اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترویج مطالعه نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • تسهیم دانش بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]
 • تسهیم دانش بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تسهیم دانش تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]
 • تسهیم دانش بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 103-128]
 • تسهیم‌دانش بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 59-86]
 • تعداد پیوندها تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعریف پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 39-58]
 • تعریف افسانة عامیانه بالاخره افسانه چیست؟ [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 37-52]
 • تعهدسازمانی بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]
 • تعهدسازمانی بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 179-200]
 • تعهد شغلی سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 79-96]
 • تغییر برنامه‌ریزی شده بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییر برنامه‌ریزی شده بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 19-38]
 • تفکر انتقادی بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]
 • تقسیم کار بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]
 • تکامل زیستی بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکنواسترس بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]
 • تنوع زیستی بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • تهران تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توانمندسازی بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • توزیع جغرافیایی ثروت علمی و سنجش پراکندگی جغرافیایی آن در ایران [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 67-98]
 • توزیع و ترکیب دانش بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه و نگهداری دانش بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تولیدات علمی مطالعه تولید علم ایران در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های 1999 تا 2008 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 31-54]
 • تولیدات علمی بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان براساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 103-122]
 • تولیدات علمی بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تولید دانش بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 125-142]
 • تولید علم مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]
 • تولید علم ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس طی سال‌های 2000-2016 [(مقالات آماده انتشار)]
 • تولید علمی بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]
 • تئوری اعداد خاکستری شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]

ث

 • ثروت علمی ثروت علمی و سنجش پراکندگی جغرافیایی آن در ایران [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 67-98]

ج

 • جایگاه اطلاعات نظریه‌ی ترکیبات اطلاعات: عمق و گستره‌ی (ابعاد شناختی و کاربردی) اطلاعات در ترکیبات اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • جامعیت زیستی بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • جامعه شناسی خواندن جٌستاری در جامعه شناسی خواندن [(مقالات آماده انتشار)]
 • جامعه شناسی علم بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]
 • جذب نوجوانان تاثیر خدمات کتابخانه‌ای و رسانه‌های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی شهر اصفهان، سال 1394) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان اطلاعات بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 59-80]
 • جریان اطلاعات سازمانی بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 59-80]
 • جریان دانش بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 49-70]
 • جست و جوی اطلاعات بررسی نقش عوامل موثر بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان و رابطه ی بین خودکارآمدی و رفتار اطلاعاتی آنان: مطالعه موردی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 99-120]
 • جنبه‌های عاطفی نقش جنبه‌های عاطفی در عملکرد جستجو و بازیابی اطلاعات از وب: مطالعه موردی دانشجویان دکتری حوزه‌های مختلف علوم انسانی، پایه و فنی مهندسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنگ نرم جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 51-64]

چ

 • چسبندگی دانش بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [(مقالات آماده انتشار)]
 • چسبندگی دانش بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 19-38]
 • چکیده اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه ‏سازی و تاثیر آن بر بازیابی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 11-11]

ح

 • حافظه سازمانی تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]
 • حفاظت منابع اطلاعاتی بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 181-200]
 • حفاظت و نگهداری امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خاستگاه‌های تاریخی شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 43-58]
 • خانواده شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدمات کتابخانه ای تاثیر خدمات کتابخانه‌ای و رسانه‌های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی شهر اصفهان، سال 1394) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدمات کتابخانه ای بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]
 • خصوصیات دانش بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خصوصی سازی امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 143-162]
 • خطای استنادی بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1390 تا 1393 [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 7-7]
 • خلاقیت تاثیر خلاقیت و سرمایه اجتماعی بر بلوغ مدیریت دانش سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواندن جٌستاری در جامعه شناسی خواندن [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودکارآمدی بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 179-200]
 • خودکار آمدی عمومی بررسی نقش عوامل موثر بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان و رابطه ی بین خودکارآمدی و رفتار اطلاعاتی آنان: مطالعه موردی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 99-120]
 • خودمهارگری بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوزستان ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی استان خوزستان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های بیمارستانی 2007 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 103-126]
 • خوزستان بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 1-18]
 • خوزستان بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]
 • خوزستان روند تاریخی انتشار نشریات در دو دهه پس از انقلاب اسلامی در استان خوزستان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 97-110]
 • خوشه بندی اطلاعات ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]

د

 • داده‌کاوی    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]
 • داده های پژوهشی به سوی اشتراک داده های پژوهشی و یکپارچگی نظامهای مدیریت پژوهش [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 1-3]
 • دانش از مشتری سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش آموزان شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • دانش آموزان پایه ششم ابتدایی هنجاریابی ابزار ارزیابی بلادرنگ مهارتهای سواد اطلاعاتی (تریلز) در دانش آموزان پایة ششم ابتدایی شهر اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش برای مشتری سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش بنیان ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشجویان اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]
 • دانشجویان رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 233-255]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 17-36]
 • دانشجویان دانشگاه پیام نور ساخت، اعتباریابی و پایاسازی مقیاسی برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان در نظام های آموزش از دور [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 85-100]
 • دانشجویان دکتری نقش جنبه‌های عاطفی در عملکرد جستجو و بازیابی اطلاعات از وب: مطالعه موردی دانشجویان دکتری حوزه‌های مختلف علوم انسانی، پایه و فنی مهندسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشجویان کارشناسی بررسی نقش عوامل موثر بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان و رابطه ی بین خودکارآمدی و رفتار اطلاعاتی آنان: مطالعه موردی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 99-120]
 • دانش درباره مشتری سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشگاه اصفهان اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشگاه پیام نور بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان براساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 103-122]
 • دانشگاه تربیت معلم تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 27-48]
 • دانشگاه جندی شاپور اهواز بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]
 • دانشگاه سمنان بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 161-180]
 • دانشگاه شهید بهشتی بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1390 تا 1393 [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 7-7]
 • دانشگاه شهید چمران دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]
 • دانشگاه شهید چمران بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 21-38]
 • دانشگاه شهید چمران رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 233-255]
 • دانشگاه‌ شهید چمران بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]
 • دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]
 • دانشگاه شهید چمران اهواز اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]
 • دانشگاه شهید چمران اهواز ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس طی سال‌های 2000-2016 [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشگاه علوم پزشکی عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-160]
 • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]
 • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]
 • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]
 • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]
 • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشگاه فردوسی مشهد سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]
 • دانشگاه‌ها شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشگاه‏های دولتی ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-18]
 • دانشگاه های علوم پزشکی بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش هنری مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 39-60]
 • دانش هنری مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دریافت‌کننده‌ی دانش بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درخت علم جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • دقت بازیابی همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیمتل شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]
 • دورکاری دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 83-104]
 • دوره متوسطه شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]

ذ

 • ذخیره و بازیابی اطلاعات کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-1]
 • ذهنیت فلسفی همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رابط کاربر پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسانه تاثیر خدمات کتابخانه‌ای و رسانه‌های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی شهر اصفهان، سال 1394) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشته بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 65-92]
 • رشته بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشته کتابداری و اطلاع رسانی مقایسه ربط منابع بازیابی شده با استفاده از روش بسط پرسش موتور جست و جوی Ask و واژگان عمومی از دیدگاه کاربران، در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 49-66]
 • رشته مدیریت آموزشی تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 27-48]
 • رشد مقالات علمی آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشد نویسندگان مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]
 • رضایت شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]
 • رضایت الکترونیکی شناسائی شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 53-70]
 • رضایت شغلی بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]
 • رضایت شغلی انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 149-164]
 • رضایت شغلی بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایت شغلی شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایت کاربر تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایت کاربران سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]
 • رضایتمندی کاربران بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 121-136]
 • رفتار اطلاع یابی پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفتار اطلاع‌یابی رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفتار اطلاع‌یابی تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفتار اطلاعاتی بررسی نقش عوامل موثر بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان و رابطه ی بین خودکارآمدی و رفتار اطلاعاتی آنان: مطالعه موردی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 99-120]
 • رفتار اطلاعاتی نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 1-22]
 • رفتار اطلاعاتی رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 233-255]
 • رفتار اطلاعاتی بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌ی جهانی وب: یک مطالعه پدیدارشناسانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفتار برنامه‌ریزی نشده رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنگ جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 97-114]
 • رنگ تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهنگاشت دانش توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • روابط شبکه‌ای بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • روابط میان رشته‌ای اطلاعات نظریه‌ی ترکیبات اطلاعات: عمق و گستره‌ی (ابعاد شناختی و کاربردی) اطلاعات در ترکیبات اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • روانشناس نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]
 • روان شناسی مثبت گرا بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 179-200]
 • روش پژوهش شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 43-58]
 • روش پژوهش تحلیل محتوا شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش شناسی بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش شناسی تحقیق تأملی بر کاربرد روش تحلیل گفتمان در پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 27-52]
 • روند پژوهشی تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 1-18]

ز

 • زبان طبیعی مقایسه ربط منابع بازیابی شده با استفاده از روش بسط پرسش موتور جست و جوی Ask و واژگان عمومی از دیدگاه کاربران، در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 49-66]
 • زبان فارسی راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]
 • زبان فارسی راه‌یابی «آیین بدنویسی» به نوشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان و ادبیّات فارسی تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 1388-1372 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 55-70]
 • زیر ساخت‌ یررسی تحولات زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 75-96]
 • زیرساخت‌ها اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]
 • زیست تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 41-60]
 • زمین شناسی تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]

س

 • ساخت ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازمان بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 83-104]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شناسائی شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 53-70]
 • سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 135-148]
 • سازمان تحقیقات ارزیابی کیفی وبگاه‌های مراکز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس شاخص‌های فائو [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازماندهی اطلاعات الگوی اف. آر. بی. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 71-90]
 • سازماندهی دانش به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 61-76]
 • سازمانهای دولتی بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]
 • سیاستگذاری علمی بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سامانه سامان بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرانه انتشار بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 65-92]
 • سرانه انتشار بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرانه تولیدات علمی مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 3-3]
 • سرعنوان‌های موضوعی بررسی جایگاه واژگان مصوبِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 127-146]
 • سرفصل دروس مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 253-276]
 • سرمایة اجتماعی بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]
 • سرمایه اجتماعی بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایه اجتماعی تاثیر خلاقیت و سرمایه اجتماعی بر بلوغ مدیریت دانش سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایه ی اجتماعی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایۀ روان شناختی بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 179-200]
 • سیستم اتوماسیون اداری بررسی نقش میانجی کیفیت بر رابطه بین ویژگی های کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم خبره امکان سنجی استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی توسط کاربران نهایی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 8-8]
 • سیستم کنفرانس بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 125-142]
 • سیستم مدیریت اطلاعات بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 125-142]
 • سیستم مدیریت همایش بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 125-142]
 • سیستم‌های الکترونیکی امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم‌های آموزشی    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]
 • سیستم های آموزش الکترونیکی بررسی کاربرد فن آوری های وب معنایی در سیستم های آموزش الکترونیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم‌های آموزشی مبتنی‌بر وب    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]
 • سیستم های خاکستری ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 77-96]
 • سفارشات و مجموعه گستری بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامت بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلسله مراتب اقتدار بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]
 • سیمرغ بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 195-218]
 • سواد اطلاعاتی ساخت، اعتباریابی و پایاسازی مقیاسی برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان در نظام های آموزش از دور [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 85-100]
 • سواد اطلاعاتی هنجاریابی ابزار ارزیابی بلادرنگ مهارتهای سواد اطلاعاتی (تریلز) در دانش آموزان پایة ششم ابتدایی شهر اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • سواد اطلاعاتی بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 219-232]
 • سواد اطلاعاتی واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 129-162]
 • سواد اطلاعات سلامت بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سواد دیداری نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 21-36]
 • سودمندی ادراک شده بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [(مقالات آماده انتشار)]
 • سودمندی نتایج جستجو تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شاخص‌ها یررسی تحولات زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 75-96]
 • شاخص‌های فائو ارزیابی کیفی وبگاه‌های مراکز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس شاخص‌های فائو [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکة اجتماعی بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]
 • شبکة اجتماعی علمی ریسرچ گیت بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]
 • شبکه جهانی وب بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌ی جهانی وب: یک مطالعه پدیدارشناسانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه خود‌سازمان‌ده بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 19-38]
 • شبکه مفهومی ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]
 • شبکه های اجتماعی همرنگی استنادی هنجاری و همرنگی استنادی اطلاعاتی: تبیینی متفاوت از مزیت تجمعی استنادها [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 1-20]
 • شبکه‌های اجتماعی تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 89-106]
 • شبکه هم نویسندگی تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 89-106]
 • شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 59-80]
 • شمار پژوهشگران بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 65-92]
 • شمار پژوهشگران بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر سقز بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌ی جهانی وب: یک مطالعه پدیدارشناسانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر مشهد نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • شورای کتاب کودک پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 1-18]

ص

 • صحت استنادی بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1390 تا 1393 [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 7-7]
 • صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 21-36]
 • صلاحیت های کتابداران مربی تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟ [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 53-76]

ض

 • ضریب نفوذ یررسی تحولات زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 75-96]

ط

 • طبقه‌بندی موضوعی ارزیابی تاکسونومی‌های موجود و ارائه تاکسونومی مناسب برای استفاده در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی ترغیبی بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی داخلی تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرح تجمیع سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]
 • طرح‌های پژوهشی شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • طیف‌سنجی سال انتشار مآخذ شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 43-58]

ع

 • عدالت اجتماعی بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدم قطعیت به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • علم اطلاعات و دانش بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • علم اطّلاعات و دانش‏شناسی مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران) [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 225-252]
 • علم اطلاعات و دانش شناسی راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]
 • علم اطلاعات و دانش شناسی تأملی بر کاربرد روش تحلیل گفتمان در پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 27-52]
 • علم اطلاعات و دانش‌شناسی جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • علم اطلاعات و دانش‌شناسی راه‌یابی «آیین بدنویسی» به نوشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • علم اطلاعات و دانش‌شناسی واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]
 • علم سنجی بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 161-180]
 • علم سنجی بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علم سنجی بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علم‌سنجی مطالعه تولید علم ایران در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های 1999 تا 2008 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 31-54]
 • علم‌سنجی تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 1-18]
 • علم‌سنجی شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 43-58]
 • علمسنجی تحلیل استنادی و ترسیم نقشه بروندادی علمی مدل پذیرش فناوری در پایگاه وب آو ساینس در سالهای 1989 - 2011 [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 53-66]
 • علمسنجی ثروت علمی و سنجش پراکندگی جغرافیایی آن در ایران [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 67-98]
 • علم سنجی ایران ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]
 • علوم اعصاب ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 71-92]
 • علوم انسانی مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 19-40]
 • علوم‌ انسانی آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]
 • علوم کتابداری و اطلاع رسانی بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علوم گیاهی ایران تبیین ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی. [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 21-48]
 • عملکرد ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-18]
 • عملکرد جستجو در وب نقش جنبه‌های عاطفی در عملکرد جستجو و بازیابی اطلاعات از وب: مطالعه موردی دانشجویان دکتری حوزه‌های مختلف علوم انسانی، پایه و فنی مهندسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد خدمات تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]
 • عملکرد زمینه ای رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]
 • عملکرد شغلی رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]
 • عملکرد مدیران شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد وظیفه ای رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]
 • عنوان اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه ‏سازی و تاثیر آن بر بازیابی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 11-11]
 • عوامل اجتماعی جٌستاری در جامعه شناسی خواندن [(مقالات آماده انتشار)]
 • عوامل بازدارنده شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • عوامل بازدارنده برونداد علمی مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 3-3]
 • عوامل ترغیب کننده شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • عوامل جمعیت‎شناختی رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عوامل سازمانی بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]
 • عوامل هنجاری بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]

ف

 • فراتحلیل روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]
 • فراترکیب کیفی روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]
 • فراقوم نگاری روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]
 • فرایند فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP امکان سنجی استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی توسط کاربران نهایی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 8-8]
 • فرد خیر بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 2-2]
 • فرستنده جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 97-114]
 • فرسودگی شغلی بررسی فرسودگی شغلی و رابطه آن با متغیرهای جمعیتشناختی در کتابداران دانشگاهی اصفهان [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 67-84]
 • فرسودگی شغلی شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]
 • فرهنگ اطلاعات سازمانی بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-160]
 • فرهنگ سازمانی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 103-128]
 • فرهنگ سازمانی امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ سازمانی بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 151-166]
 • فرهنگ سازمانی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ سازمانی؛ کتابخانه‌های عمومی؛ کتابداران؛ رضایت کاربر رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی بررسی جایگاه واژگان مصوبِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 127-146]
 • فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 39-60]
 • فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ کتابخوانی نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعالیت های انتقادی بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعل و انفعالات زیستی بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلسفه علم اطلاعات جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • فناوری اطلاعات جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 1-18]
 • فناوری اطلاعات امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فناوری اطلاعات بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 151-166]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 201-224]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 1-24]
 • فناوری ترغیبی بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [(مقالات آماده انتشار)]
 • فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]
 • فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات یررسی تحولات زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 75-96]
 • فهرستبرگه‌های فیپا بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 135-148]
 • فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر. [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 69-88]

ق

 • قانون لوتکا تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]
 • قضاوت ربط همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قضاوت ربط تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • قطب علمی مدیریت دانش بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 21-38]
 • قوانین رانگاناتان امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]
 • قومیت بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 1-18]

ک

 • کارآیی بازیابی بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارآفرینی سازمانی فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]
 • کارآمدی سازمانی شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاربران چند زبانه تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاربران کتابخانه‌های عمومی بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌ی جهانی وب: یک مطالعه پدیدارشناسانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاربرد دانش آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]
 • کاربرگه منابع الکترونیکی مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 1-26]
 • کارت امتیازی متوازن ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]
 • کار خیر بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 2-2]
 • کارکردهای فهرست ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر. [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 69-88]
 • کارکردهای مدل‏سازی نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 1-22]
 • کارکنان آرشیو نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 21-36]
 • کارمندان دورکار دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 83-104]
 • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتاب‏درمانی نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]
 • کتاب‏درمانگر نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]
 • کتابخانه بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]
 • کتابخانه دیجیتال بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 195-218]
 • کتابخانه دیجیتال تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه سازی بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 2-2]
 • کتابخانه عمومی بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]
 • کتابخانه عمومی تاثیر خدمات کتابخانه‌ای و رسانه‌های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی شهر اصفهان، سال 1394) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه عمومی بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه عمومی بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]
 • کتابخانه عمومی فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی از منظر پیشینه‌پژوهی: مروری نظامند [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه عمومی به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه‌عمومی شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]
 • کتابخانه عمومی شهید دستغیب شیراز بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 19-38]
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 91-110]
 • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 181-200]
 • کتابخانه ها بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]
 • کتابخانه ها واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 129-162]
 • کتابخانه‌ها بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]
 • کتابخانه‌های بیمارستانی ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی استان خوزستان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های بیمارستانی 2007 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 103-126]
 • کتابخانه های تخصصی بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]
 • کتابخانه های دانشگاهی دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]
 • کتابخانه های دانشگاهی بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 219-232]
 • کتابخانه های دانشگاهی بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 181-200]
 • کتابخانه های دانشگاهی بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه های دانشگاهی ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه های دانشگاهی تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟ [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 53-76]
 • کتابخانه های دانشگاهی چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 201-224]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 17-36]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4Pدر کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 85-102]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی کیفی تخریب تجهیزات کتابخانه‌های دانشگاهی: وندالیسم کتابخانه‌ای [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 81-102]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی ایران بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی استان یزد سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 19-36]
 • کتابخانه های دانشگاهی شیراز بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 1-24]
 • کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 143-162]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]
 • کتابخانه های عمومی عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه های عمومی تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 9-9]
 • کتابخانه‌های عمومی ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان فارس بر اساس معیارهای دیانی [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 97-117]
 • کتابخانه‌های عمومی بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]
 • کتابخانه‌های عمومی امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه‌های عمومی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه‏های عمومی بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابخانه های عمومی لرستان بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 121-136]
 • کتابخانه‏های مرکزی ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-18]
 • کتابدار بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]
 • کتابدار نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]
 • کتابداری جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 1-18]
 • کتابداران بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]
 • کتابداران بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4Pدر کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 85-102]
 • کتابداران بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]
 • کتابداران بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]
 • کتابداران دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]
 • کتابداران بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]
 • کتابداران انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 149-164]
 • کتابداران بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابداران میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابداران بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابداران عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابداران بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 91-110]
 • کتابداران شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابداران بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابداران عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابداران دانشگاهی بررسی فرسودگی شغلی و رابطه آن با متغیرهای جمعیتشناختی در کتابداران دانشگاهی اصفهان [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 67-84]
 • کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهراصفهان سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 79-96]
 • کتابداران مرجع تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟ [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 53-76]
 • کتابداری و اطلاع رسانی تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 41-60]
 • کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی تاکسونومی‌های موجود و ارائه تاکسونومی مناسب برای استفاده در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 253-276]
 • کتاب‌ داستان شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابسنجی تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]
 • کتاب‌های داستانی تألیفی برگزیده‌ پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 1-18]
 • کرمانشاه عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • کسب و کار داده محور بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت خدمات بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 121-136]
 • کیفیت خدمات وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت خدمات اطلاعاتی بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌ها بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 151-166]
 • کیفیت خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 91-110]
 • کیفیت سیستم اطلاعاتی بررسی نقش میانجی کیفیت بر رابطه بین ویژگی های کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلان داده بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلیدواژه‏ها: کیفیت داده ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]
 • کلیدواژه ها: ارزیابی عملکرد ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]
 • کلیدواژه ها: استان فارس ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان فارس بر اساس معیارهای دیانی [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 97-117]
 • کلیدواژه‌ها: استناد مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 19-40]
 • کلیدواژه‌ها: اصلاحات در فرمول‌های فلش/دیانی پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 1-18]
 • کلیدواژه‌ها: ترسیم ساختار‌علم ترسیم ساختار علم بروندادهای نویسندگان حوزه منابع آب در پایگاه نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2009 [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 73-96]
 • کلیدواژه‌ها: رسمیت بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]
 • کلید واژه‌ها: سواد اطلاعاتی بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 17-36]
 • کلید واژه‏ها: کتابخانه‏ی عمومی موبایلی بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • کنش اجتماعی جٌستاری در جامعه شناسی خواندن [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودکان سرطانی شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودکان و اطلاعات بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

گ

 • گرایش های اطلاعاتی بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 1-18]
 • گرین‌استون بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 195-218]
 • گیرنده جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 97-114]
 • گزارش‌های پژوهشی بررسی میزان استفاده از گزارش‌های نهایی طرح‌های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گزارش‌های نهایی خاتمه یافته در فاصله زمانی 1382 تا 1392 [(مقالات آماده انتشار)]
 • گونۀ ادبی بالاخره افسانه چیست؟ [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 37-52]

ل

 • لایب کوال بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 91-110]

م

 • مارک 21 مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 1-26]
 • متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 51-64]
 • متغیرهای جمعیت شناختی بررسی فرسودگی شغلی و رابطه آن با متغیرهای جمعیتشناختی در کتابداران دانشگاهی اصفهان [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 67-84]
 • مجلات راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]
 • مجلات راه‌یابی «آیین بدنویسی» به نوشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجلات علمی پژوهشی مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 19-40]
 • محدودیتها بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 181-200]
 • محیط رابط ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 10-10]
 • مدیران ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-18]
 • مدیران بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4Pدر کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 85-102]
 • مدیران بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]
 • مدیران دورکار دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 83-104]
 • مدیریت پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 73-88]
 • مدیریت اطلاعات پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 39-58]
 • مدیریت اطلاعات واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]
 • مدیریت اطلاعات سازمانی به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 61-76]
 • مدیریت اطلاعات شخصی واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]
 • مدیریت آموزشی بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت تغییر بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت تغییر بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 19-38]
 • مدیریت جریان اطلاعات بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 59-80]
 • مدیریت دانش سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت جهت پیاده سازی مدیریت دانش [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 71-84]
 • مدیریت دانش سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 19-36]
 • مدیریت دانش بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]
 • مدیریت دانش رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 137-152]
 • مدیریت دانش ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 77-96]
 • مدیریت دانش بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]
 • مدیریت دانش به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 61-76]
 • مدیریت دانش مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 39-60]
 • مدیریت دانش مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت دانش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 103-128]
 • مدیریت دانش بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت دانش امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت دانش رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]
 • مدیریت دانش بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 151-166]
 • مدیریت دانش ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت دانش فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]
 • مدیریت دانش تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت دانش بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت دانش شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت دانش استراتژیک توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت دانش سازمانی توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت دانش شخصی رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]
 • مدیریت دانش مشتری سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت ریسک به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت کتابخانه‌ها پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 73-88]
 • مدیریت محتوا بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 125-142]
 • مدیریت مراجعان تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 9-9]
 • مدیریت منابع انسانی شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت نوین اطلاعات پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 39-58]
 • مدل ARIMA آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل بازاریابی 4P بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4Pدر کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 85-102]
 • مدل پذیرش فناوری تحلیل استنادی و ترسیم نقشه بروندادی علمی مدل پذیرش فناوری در پایگاه وب آو ساینس در سالهای 1989 - 2011 [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 53-66]
 • مدل پذیرش فناوری بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]
 • مدل تبادل اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]
 • مدل تحلیل شکاف ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]
 • مدل داده ای چارچوب توصیف منبع بررسی کاربرد فن آوری های وب معنایی در سیستم های آموزش الکترونیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل دنیسون بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 103-128]
 • مدل ذهنی توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 1-18]
 • مدل‏سازی نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 1-22]
 • مدل یکپارچه پذیرش و بهره گیری از فناوری بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 5-5]
 • مدل نفوذ علمی ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل نیلسُن ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 10-10]
 • مدل نیومن بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 103-128]
 • مدل نوناکا و تاکه‌اوچی به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 61-76]
 • مدل‌های بازاریابی بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4Pدر کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 85-102]
 • مراجعان بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مراجعه‌کننده شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]
 • مراکز پژوهشی دولتی ایران مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 3-3]
 • مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 1-26]
 • مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]
 • مرکزیت تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 89-106]
 • مروری نظامند فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی از منظر پیشینه‌پژوهی: مروری نظامند [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسائل پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 73-88]
 • مشارکت علمی مطالعه تولید علم ایران در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های 1999 تا 2008 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 31-54]
 • مشارکت مردمی بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 2-2]
 • مشهد بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]
 • مطالعات علم اطلاعات و دانش شناسی روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]
 • مطالعات کاربران فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی از منظر پیشینه‌پژوهی: مروری نظامند [(مقالات آماده انتشار)]
 • مطالعه شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • مطالعه تطبیقی شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مطالعه کلان نگر مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]
 • مقیاس سنجش سواد اطلاعاتی ساخت، اعتباریابی و پایاسازی مقیاسی برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان در نظام های آموزش از دور [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 85-100]
 • مقالات مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 19-40]
 • مقالات راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]
 • مقالات بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 45-66]
 • مقالات راه‌یابی «آیین بدنویسی» به نوشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقالات اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه ‏سازی و تاثیر آن بر بازیابی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 11-11]
 • مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات نمایه شده در وبگاه علوم بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقالات علمی-پژوهشی تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]
 • مقوله های موضوعی اصلی و فرعی نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]
 • مقوله های موضوعی علم اطلاعات و دانش شناسی نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]
 • منابع آب ترسیم ساختار علم بروندادهای نویسندگان حوزه منابع آب در پایگاه نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2009 [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 73-96]
 • منابع اطلاعاتی بررسی میزان استفاده از گزارش‌های نهایی طرح‌های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گزارش‌های نهایی خاتمه یافته در فاصله زمانی 1382 تا 1392 [(مقالات آماده انتشار)]
 • منابع انسانی بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 151-166]
 • منابع کتابخانه ای بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]
 • منابع و مآخذ مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 19-40]
 • منطقه یک آمایشی سلامت شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهارت های ارتباطی تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 9-9]
 • مهارت‌های ارتباطی بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 91-110]
 • مهارتهای سواد اطلاعاتی هنجاریابی ابزار ارزیابی بلادرنگ مهارتهای سواد اطلاعاتی (تریلز) در دانش آموزان پایة ششم ابتدایی شهر اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • موانع بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]
 • موانع اطلاعات نظریه‌ی ترکیبات اطلاعات: عمق و گستره‌ی (ابعاد شناختی و کاربردی) اطلاعات در ترکیبات اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • موانع تکنولوژیکی بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 59-86]
 • موانع جامعه‌شناختی بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]
 • موانع جریان دانش ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش [(مقالات آماده انتشار)]
 • موانع درون سازمانی بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]
 • موانع ذاتی بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]
 • موانع روان‌شناختی بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]
 • موانع زبانی بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]
 • موانع ساختاری بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 59-86]
 • موانع فردی بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 59-86]
 • موانع فرهنگی بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 59-86]
 • موانع منطقی بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]
 • موانع و مشکلات بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [(مقالات آماده انتشار)]
 • موتورهای کاوش اینترنت بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • موتورهای کاوش وب بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • موضوعات تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 41-60]
 • موفقیت شغلی نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 21-36]

ن

 • نیاز بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیاز به شناخت رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 233-255]
 • نیازسنجی آموزشی بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیازهای اطلاعاتی بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]
 • نیازهای اطلاعاتی شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیازهای اطلاعاتی کودکان بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • نیازهای آموزشی بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نرم افزار رسا بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 135-148]
 • نرم افزار کتابخانه ای بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 195-218]
 • نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]
 • نرم افزارهای نسب شناسی درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 87-102]
 • نسب شناسی دانشگاهی درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 87-102]
 • نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر. [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 1-14]
 • نشریات برتر ISC کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-1]
 • نشریات علمی مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]
 • نشر نشریات روند تاریخی انتشار نشریات در دو دهه پس از انقلاب اسلامی در استان خوزستان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 97-110]
 • نظام‏ رایانه‏ ای- کتابخانه‏ ای ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]
 • نظام آراستگی شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظام‌آراستگی بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]
 • نظام‌های اطلاعاتی توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 1-18]
 • نظام وزن‌دهی بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریة انسجام هالیدی- حسن کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-1]
 • نظریه اطلاعات نگاهی به مفاهیم سیبرنتیکی نهفته در نظریه کوانتومی اطلاعات [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 37-52]
 • نظریه انتظار تأیید بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه انتقادی بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه‌پردازی بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه کوانتوم نگاهی به مفاهیم سیبرنتیکی نهفته در نظریه کوانتومی اطلاعات [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 37-52]
 • نظریه کوانتومی اطلاعات نگاهی به مفاهیم سیبرنتیکی نهفته در نظریه کوانتومی اطلاعات [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 37-52]
 • نفوذ هنری استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]
 • نقشه‏ی مفهومی مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران) [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 225-252]
 • نقشه دانش نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]
 • نقشه شبکه اجتماعی هم نویسندگی بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 161-180]
 • نقشه شناختی توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 1-18]
 • نقشه علمی تحلیل استنادی و ترسیم نقشه بروندادی علمی مدل پذیرش فناوری در پایگاه وب آو ساینس در سالهای 1989 - 2011 [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 53-66]
 • نقشه علمی تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 1-18]
 • نقشه‌ی علم نگاشت ترسیم ساختار علم بروندادهای نویسندگان حوزه منابع آب در پایگاه نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2009 [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 73-96]
 • نمایه ارزیاب وب.ارزیابی وب‌سایت روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 119-142]
 • نمایه استنادی-علوم ترسیم ساختار علم بروندادهای نویسندگان حوزه منابع آب در پایگاه نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2009 [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 73-96]
 • نمایه سازی اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه ‏سازی و تاثیر آن بر بازیابی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 11-11]
 • نمایه شدن بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نمایه نامه های بین المللی بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نهاد کتابخانه‌های عمومی بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [(مقالات آماده انتشار)]
 • نهاد کتابخانه های عمومی ایران بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوآوری ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوجوانان بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]
 • نوسا ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]

و

 • واژگان عمومی مقایسه ربط منابع بازیابی شده با استفاده از روش بسط پرسش موتور جست و جوی Ask و واژگان عمومی از دیدگاه کاربران، در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 49-66]
 • واژگان مصوب بررسی جایگاه واژگان مصوبِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 127-146]
 • واژه های کلیدی: عوامل موثر بر توانمندسازی عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • وب آو ساینس ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 71-92]
 • وب آو‌ساینس ترسیم ساختار علم بروندادهای نویسندگان حوزه منابع آب در پایگاه نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2009 [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 73-96]
 • وب سایت بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [(مقالات آماده انتشار)]
 • وب‌سایت سفارت‌خانه بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • وب‌سایت کتابخانه وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • وب‌سایت کتابخانه مرکزی بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [(مقالات آماده انتشار)]
 • وب‌سایت موبایلی وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • وب‌سایت ویژة بزرگسالان نوسواد ایران ارائه ی یک الگوی پیشنهادی برای وب سایت ویژه بزرگسالان نوسواد [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 21-36]
 • وب‌سنجی ارزیابی کیفی وبگاه‌های مراکز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس شاخص‌های فائو [(مقالات آماده انتشار)]
 • وب کیو ای‌ام روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 119-142]
 • وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 10-10]
 • وب معنایی بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]
 • وب معنایی بررسی کاربرد فن آوری های وب معنایی در سیستم های آموزش الکترونیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویرایش راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]
 • ویرایش راه‌یابی «آیین بدنویسی» به نوشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویژگی‌های کاربران سامانه بررسی نقش میانجی کیفیت بر رابطه بین ویژگی های کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویژگی‏های کتابخانه‏ی عمومی موبایلی فارس بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • وضعیت شبکه علمی علوم گیاهی ایران تبیین ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی. [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 21-48]
 • وفاداری الکترونیکی شناسائی شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 53-70]
 • وقفه زمانی بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 49-70]
 • وندالیسم کتابخانه‌ای بررسی کیفی تخریب تجهیزات کتابخانه‌های دانشگاهی: وندالیسم کتابخانه‌ای [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 81-102]

ه

 • همبستگی همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • همرنگی استنادی اطلاعاتی همرنگی استنادی هنجاری و همرنگی استنادی اطلاعاتی: تبیینی متفاوت از مزیت تجمعی استنادها [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 1-20]
 • همرنگی استنادی هنجاری همرنگی استنادی هنجاری و همرنگی استنادی اطلاعاتی: تبیینی متفاوت از مزیت تجمعی استنادها [دوره 19، 9، بهار و تابستان، 1391، صفحه 1-20]
 • همکاری علمی ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 71-92]
 • همکاری علمی تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]
 • همکاری علمی ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس طی سال‌های 2000-2016 [(مقالات آماده انتشار)]
 • هم نویسندگی ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 71-92]
 • هم نویسندگی مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]
 • هم نویسندگی بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • هنجاریابی ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [(مقالات آماده انتشار)]
 • هوش فرهنگی رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 137-152]
 • هوش فرهنگی تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 9-9]
 • هوش معنوی سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 79-96]
 • هوش منطقی رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 137-152]
 • هوش هیجانی رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 137-152]

ی

 • یادگیری خودراهبر مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران) [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 225-252]
 • یادگیری مشارکتی بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یادگیری مشارکتی مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران) [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 225-252]
 • یونی مارک مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 1-26]