تاثیر سبک شناختی و تجربه مرور کاربران بر سطح گم گشتگی در حین تعامل با وب
1. تاثیر سبک شناختی و تجربه مرور کاربران بر سطح گم گشتگی در حین تعامل با وب

مهدیه میرزابیگی؛ نعیمه بحرینی؛ هاجر ستوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2020.32304.1690

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سبک شناختی کلامی، تصویری و دوسویه و تجربه ی کاربران بر سطح گم گشتگی آنها در جستجوی مروری وب است.روش شناسی: در این پژوهش از رویکرد ترکیبی(کمی و کیفی) استفاده شد. تحلیل محتوای ...  بیشتر
رقابت علمی در مجموعه مجلات ملی (NJS): شناسایی مجلات هسته ایران
2. رقابت علمی در مجموعه مجلات ملی (NJS): شناسایی مجلات هسته ایران

زهره چراغی؛ فریده عصاره؛ هاجر ستوده

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1398

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2020.26847.1517

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی وضعیت رقابت استنادی مقالات پژوهشگران ایرانی در مجموعه مجلات ملی و شناسایی مجلات هسته ایران در گروه‌های سه‌گانه مجلات هسته استنادی، مجلات هسته انتشاراتی و مجلات هسته ...  بیشتر
برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت
3. برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت

هاجر ستوده؛ کیانوش رشیدی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 41-56

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.14907.1127

چکیده
  هدف : بررسی برنامه‌های حفاظت وب جهان به منظور تعیین زمینه‌ی فعالیت و ویژگی‌های آنها به لحاظ سابقه فعالیت، پوشش مجموعه، گستره پوشش، نوع منابع، الگوی دسترسی و نوع جامعه تحت پوشش فعالیت‌های حفاظت وبی ...  بیشتر
بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011
4. بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011

هاجر ستوده؛ محمدحسن امیدی

دوره 23، شماره 18 ، زمستان 1395، ، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2016.11639

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر می‌کوشد وضعیت استنادی مقالات تأمین اعتبار شده ایران را در سه گروه اعتبارات داخلی، خارجی و مشارکتی بررسی و با مقالات تأمین اعتبار نشده مقایسه نماید. روش پژوهش: روش پژوهش تحلیل استنادی ...  بیشتر
بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011
5. بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011

هاجر ستوده؛ مریم یقطین

دوره 22، شماره 15 ، بهار 1394، ، صفحه 65-92

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2015.11319

چکیده
  هدف: هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی بهره­وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­های مختلف در بازه زمانی 1991-2011 بر اساس شاخص سرانه انتشار است. روش: روش پژوهش، پیمایشی با رویکرد علم­سنجی است. داده­ها با استفاده ...  بیشتر