علم سنجی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تولیدات علمی (مطالعه موردی: اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ زینب محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2021.33855.1745

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تولیدات علمی از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نوع پژوهش کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 500 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است که با استفاده از جدول مورگان 217 نفر به روش نمونه گیری طبقه‌ای و تصادفی ساده به عنوان نمونه ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت تهیه و نگهداری اطلاعات در سیستم‌های اطلاعات مستندات فنی و ارائه الگویی برای مدیران اطلاعات پارک علم و فناوری خوزستان

شهناز خادمی زاده؛ شادی قاسمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2021.37648.1843

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت اطلاعات در سیستم‎های اطلاعاتی مستندات فنی شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خوزستان، به منظور دستیابی به معیارهای ارزیابی کیفیت تهیه و نگهداری اطلاعات در مستندات فنی و نیز ارائه الگویی برای مدیران اطلاعات در پارک علم و فناوری خوزستان ‌می‌باشد. روش شناسی: روش آمیخته همزمان،در ...  بیشتر

Qualitative Assessment of Iranian Hospital Websites Using WebQEM Method

Shahnaz Khademizadeh؛ Abdolhossein Farajpahlou؛ Parisa Salmani

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 55-66

https://doi.org/10.22055/slis.2020.32117.1683

چکیده
  Background and Objectives: Today, hospital websites are used as a communication tool in many countries of the world. The purpose of the present study is to evaluate the quality and ranking of websites in governmental. Methodology: This is an applied evaluative study. The research method is a combination of a descriptive survey and the Delphi Technique. Eighty-seven active websites out of 156 websites approved by the Ministry of Health and Medical Education were selected as the sample of the study. Data was collected using data mining tool developed by Olsina et al. The validity and reliability ...  بیشتر

ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی

رضا کریمی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره

دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش ، آذر 1398، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/slis.2017.22729.1358

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محیط خلق دانش مراکز پژوهشی اسلامی، از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء علمی صورت گرفته است. روش‌: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش، پژوهشگران و اعضاء هیئت‌علمی مراکز پژوهشی اسلامی به تعداد 2328 نفر است .ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بوده است که بر اساس یافته‌های پژوهش فرج پهلو ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ اشرف حیدرزاده

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 105-120

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24928.1448

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای وضعیت اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده‌ دامپزشکی و علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است. روش­ شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی (167 نفر) دانشکده ...  بیشتر

Evaluation of the Iranian academic library collections based on the Standards of Iranian University Libraries (SIUL)

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 10، شماره 26 ، دی 1397، ، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22055/slis.2019.14851

چکیده
  Aim: This paper aims at evaluation of libraries of Shahid Chamran University of Ahvaz based on the "Standards of Iranian University Libraries" (SIUL) to clarify the current status of the resources of those libraries based on the abovementioned standards in a fifteen-year time period. Methodology: A checklist was used for evaluation of resources of university libraries, which was prepared based on SIUL. Data collection of libraries' resources was accomplished using the AZARSA integrated web-based library software tailored for the Shahid Chamran University of Ahvaz libraries. Additional tools and ...  بیشتر

ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها

عبدالحسین فرج پهلو؛ مهری شهبازی؛ علی رضا رحیمی؛ فریده عصاره

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/slis.2017.22265.1344

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین کیفیت داده های نظام های رایانه ای-کتابخانه ای ایران با توجه به نظرات کاربران نهایی این نظام ها است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر به روش پیمایشی به مقایسه کیفیت داده­های سه نظام رایانه‏ای- کتابخانه‏ای پارس‏آذرخش، نوسا و پیام مشرق، از نظر محتوا، سازماندهی، شکل ارائه و استفاده پرداخت. یافته‌ها: در سه نظام رایانه‏ای ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز

سمیرا سلیمان پور؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ حسین دهداری راد

دوره 9، شماره 19 ، خرداد 1396، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22055/slis.2017.17655.1211

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر عبارت است از بررسی زیرساخت‌های اشتراک دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه جامعه علمی این دانشگاه یعنی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی.روش‌شناسی:. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی صورت گرفت. جامعه تحقیق را کلیه اساتید دانشگاه شهید چمران که در مجموع 535 نفر می‌باشند، و دانشجویان تحصیلات ...  بیشتر

سنجش ارتباط بین میزان مهارت مدیران در مدیریت تغییر و نگرش به تغییردر مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه جنوب کشور

سعیده ابراهیمی؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 5، 12، پاییز و زمستان ، مرداد 1392، ، صفحه 45-60

چکیده
  هدف:‌ این پژوهش با هدف بررسی دو متغیر مهم نگرش به تغییر سازمانی در سه بعد عاطفی، شناختی و رفتاری و مهارت در مدیریت تغییر را در کتابخانه­های هدف انجام شده است. روش شناسی:‌ پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش را کلیه­ی مدیران (و یا معاونان) کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی وابسته به اتحادیه دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی ...  بیشتر

جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی

مائده جابری راد؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، ، صفحه 97-114

چکیده
  هدف: رنگ­ها که از اصلی­ترین محرک­های بصری هستند، نه تنها باعث شناخت می‌شوند، بلکه ایده­آل سازی نیز می‌کنند. در جایی که کلام به کار نمی­آید و درک نمی‌شود، رنگ همواره توانسته است به عنوان یک زبان جهانی کرانه­های فرهنگی ملت­ها را بپیماید و در بسترهای اجتماعی انسانها را به هم وصل کند. هدف مقاله حاضر این است که ویژگی­های ...  بیشتر