رابطه چندگانه خرده مقیاس‌های سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز

زینب محمدی؛ زاهد بیگدلی؛ منیجه شهنی ییاق

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2021.29695.1609

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط چندگانه استانداردهای سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز است که تعداد 4552 نفر بودند و از این تعداد، 204 نفر از ...  بیشتر

منظورشناسی: نگاهی بر چیستی، خاستگاه و تحولات نظری، با تأکید بر پیوندهای نظری و کاربردی آن با علم اطلاعات

آمنه سادات طاهریان؛ مرتضی کوکبی؛ زاهد بیگدلی؛ علیرضا جلیلی فر

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2017.21489.1324

چکیده
  هدف: 1) بررسی و معرفی منظورشناسی به‌لحاظ چیستی، خاستگاه و جایگاه نظری؛ 2) ارائه شواهد و مصادیقی در راستای پیوندهای نظری و کاربردی منظورشناسی با علم اطلاعات. روش‌شناسی: پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای (سندی)- تحلیلی انجام شد. یافته‌ها: طبق متون، منظورشناسی شاخه‌ای از نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی است که بر روابط بین نشانه‌ها با مفسرانشان ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل رفتار اطلاع یابی زندگی روزمره و محیط های اطلاعاتی ارامنه شهر اصفهان

بهجت طاهری؛ زاهد بیگدلی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 248-260

https://doi.org/10.22055/slis.2017.19282.1271

چکیده
  هدف: هدف شناسایی و تحلیل رفتار اطلاع یابی زندگی روزمره و محیط های اطلاعاتی ارامنه اصفهان است. روش شناسی: پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش ارامنه استان اصفهان و 300 نفر نمونه بر اساس جدول  کرجسی و مورگان  به  روش تصادفی به دست آمد. برای گردآوری داده‌ها از  پرسشنامه‌ محقق ساخته و برای روایی محتوایی از صاحبنظران موضوعی ...  بیشتر

بررسی سطح دانش و اولویت مؤلفه های مدیریت اطلاعات شخصی از نظر دانشجویان: مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

سیده صدیقه طاهرزاده موسویان؛ زاهد بیگدلی

دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش ، آذر 1398، ، صفحه 209-224

https://doi.org/10.22055/slis.2017.22507.1350

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سطح دانش مدیریت اطلاعات شخصی و اولویت فعالیت های مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه صنعتی بهبهان است. روش­ شناسی: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و  روش آن پیمایشی است. از پرسشنامه شکاری (1394)بر اساس مدل جونزپس از تعیین روایی محتوایی و پایایی آن (89/0 )استفاده گردید. جامعه ی آماری این پژوهش دانشجویان سال ...  بیشتر

بزرگان کوچک و اطلاعات

زاهد بیگدلی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ زیور صباغی نژاد؛ غلامرضا رجبی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/slis.2017.15925.1157

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و دسته بندی نیازهای اطلاعاتی کودکان است. منظور از کودک، بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، افراد تا سن 18 سالگی است. روش ­شناسی: این مقاله به شیوه مروری تحلیلی انجام گرفته است. در بخش اول به مرور پژوهشهای داخل و خارج از ایران که به دسته بندی نیازهای اطلاعاتی کودکان پرداخته اند، توجه شده است و در بخش دوم، جمع بندی، ...  بیشتر

Analysis of Iranian faculty information sharing in social networks: the case of Shahid Chamran University

زاهد بیگدلی؛ فرزانه قنادی نژاد

دوره 10، شماره 26 ، دی 1397، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/slis.2019.14849

چکیده
  Purpose. the purpose of this research is to analyze scientific information sharing of Shahid Chamran University of Ahvaz faculty in social networks.Method. This study which is conducted through quantitative and qualitative methods, is an applied research in terms of aim, and is of a descriptive-analytic type in nature. The population included all faculty members of Shahid Chamran University. Interview was also applied to complete the information gathered through the questionnaire. Findings. The findings showed that most respondents spend less than 30 minutes daily to share scientific information ...  بیشتر

تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟

سیده صدیقه طاهرزاده موسویان؛ زاهد بیگدلی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 53-76

https://doi.org/10.22055/slis.2018.16736.1180

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه‌ها و صلاحیت‌های لازم برای افراد مدرس است. روش: پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 6 سئوال جمعیت شناختی، 4 سئوال با پاسخ بلی/خیر و 13 سئوال نظر سنجی با استفاده از طیف لیکرت 5 گزینه‌ای تنظیم گردید. روائی این پرسشنامه توسط 4 استاد از رشته‌های علم اطلاعات و دانش شناسی و روانشناسی ...  بیشتر

نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران

زینب فری زاده؛ زاهد بیگدلی

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/slis.2017.19224.1269

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدل‎سازی در حوزه رفتار اطلاعاتی است. روش/ رویکرد پژوهش: روش انجام این پژوهش مطالعه کتابخانه‎ای- سندی است. یافته‌ها: یافته‏های این پژوهش نشان داد که مدل‏سازی در حوزه رفتار اطلاعاتی به درک این‏که اطلاع‎یابی چه‎وقت، چرا و چگونه رخ می‎دهد، می‎انجامد. مدل‏سازی رفتار کاربران همچنین ...  بیشتر

تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری

افشین حمدی پور؛ زاهد بیگدلی

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف: یکی از شاخص­های پیشرفت جوامع پذیرش و اشاعه نوآوری­هاست. نوآوری، فرایندی است که طی آن افکار و روش‏های نوین، ‏خلق شده و یا توسعه می‏یابند. هدف اصلی از این مطالعه بررسی وضعیت جاری و ارزیابی کمی و کیفی پژوهش های اشاعه نوآوری با تحلیل ویژگی های مختلف آن با استفاده از روش های علم­سنجی است. روش: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی ...  بیشتر