تبیین ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی.

رسول زوارقی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، ، صفحه 21-48

https://doi.org/10.22055/slis.2018.11632

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی و ترسیم ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی ایران بر اساس بروندادهای دانشمندان ایرانی این حوزه در بازۀ زمانی 1369 تا 1388 (1990-2009) می­باشد. روش: این پژوهش به روش علم­سنجی با رویکرد تحلیل هم­استنادی نویسنده صورت گرفت و برای تحلیل جایگاه شبکه­ای نویسندگان پایه نیز از روش تحلیل شبکه­های اجتماعی استفاده شد. ...  بیشتر