مدیریت دانش
تحلیل شکاف ذخیره و بازیابی تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر سازمان صدا و سیما و ارائه الگوی رفع شکاف

قنبر احمدی؛ فریده عصاره؛ محسن حاجی زین‌العابدینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

https://doi.org/10.22055/slis.2024.36085.1808

چکیده
  هدف: تحلیل شکاف ذخیره و بازیابی تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر صدا و سیما و ارائه الگوی رفع شکاف برای ذخیره و بازیابی تصاویر برای رضایت کاربران روش: پژوهش ترکیبی و از نظر هدف کاربردی . با تطبیق مولفه های رویکرد بازیابی پائو" با نیازهای صدا و سیما مولفه‌های گزینش تصاویر، نیروی انسانی، رعایت استانداردها، راهبردهای جستجو، زیرساخت‌ها ...  بیشتر

ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی (پند، پروان، اوراکل تهران، سیماد و ماوا) از لحاظ شاخص های عملکردی براساس دیدگاه کتابداران

سحر حبیبی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیر رضا اصنافی

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 41-61

https://doi.org/10.22055/slis.2020.29854.1616

چکیده
  هدف: : هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی از لحاظ شاخص­های عملکردی براساس دیدگاه کتابداران است. روش ­شناسی: جامعه پژوهش حاضر شامل 131 نفر از کتابداران کتابخانهی دانشگاههای شهید بهشتی، تهران، مالک اشتر، فردوسی و شریف، که برای انجام فعالیتهای روزانه خود از نرمافزار کتابخانهای درونسازمانی استفاده ...  بیشتر

تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران

محسن حاجی زین العابدینی؛ مریم میرزایی؛ نجمه سالمی؛ مهدی رحمانی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 33-55

https://doi.org/10.22055/slis.2019.26205.1501

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت به‌کارگیری عناصر آمیخته‌های بازاریابی و تأثیر آن بر ترافیک و رتبه وبگاه کتابخانه‌های دیجیتال ایران بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع پژوهش‌های توصیفی پیمایشی بود. جامعه پژوهش شامل 23 کتابخانه دیجیتال در ایران بود که واجد شرایط، داشتن نرم‌افزار مناسب، وجود منابع اطلاعاتی ...  بیشتر

شناسایی ویژگی‌های تاکسونومی‌های موجود و ارائه الگویی مناسب برای استفاده در ایران

محسن حاجی زین‌العابدینی؛ علی جلالی دیزجی؛ فرزانه دواشی؛ مهدی رحمانی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 91-115

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24115.1418

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های تاکسونومی و ارائه الگویی پیشنهادی برای استفاده در ایران است.روش­ شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی با استفاده از تکنیک دلفی بود. پس از مطالعه و مرور متون، ویژگی­های تاکسونومی استخراج شده و پرسشنامه ­ای بر مبنای آن­ها طراحی گردید. ...  بیشتر

تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

منصور کوهی رستمی؛ محسن حاجی زین‌العابدینی؛ نگار موری بختیاری

دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش ، آذر 1398، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22055/slis.2019.25179.1458

چکیده
  هدف: هدف پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانه­های عمومی استان خوزستان با میانجی­گری فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش است. روش­شناسی: روش پژوهش پیمایشی است؛ از مدل­یابی معادلات ساختاری(SEM) و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیه­ها  و برازندگی مدل استفاده شد. جامعه آماری 380 نفر از کتابداران کتابخانه­های عمومی ...  بیشتر

بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی

مهدی رحمانی؛ امیررضا اصنافی؛ محمدامین عرفان منش

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22055/slis.2017.18589.1254

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان صحت استنادی پایان‌نامه‌های دفاع شده دانشگاه شهید بهشتی بود. روش: روش پژوهش تحلیلی پیمایشی و جامعه آماری شامل تمام پایان‌نامه‌های دفاع شده دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 6251 پایان‌نامه بود. میزان کل استنادهای پایان‌نامه‌های مورد بررسی برابر با 287269 استناد بود که بر اساس فرمول کوکران با ضریب اطمینان ...  بیشتر

A Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts’ Bibliographic Records in Iran

عادله فخاری سعادت؛ محسن حاجی زین‌العابدینی؛ فاطمه پازوکی

دوره 9، شماره 22 ، اسفند 1396، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22055/slis.2019.24028.1415

چکیده
  This study was conducted to investigate Feasibility of Resource Description and Access (RDA) implementation in manuscripts’ bibliographic records.Paper type: This research is a practical (applicable research)The present research is based on the Research and Development based on documentary and the comparative approach. Findings: The findings prove that out of the identified elements in RDA, (chapter 1 to chapter 7) 33 elements are related to manuscripts. Thus, 77.88 percent of the elements in RDA correspond with the elements used in cataloguing of Astan Quds Razavi and only 12.12 percent ...  بیشتر

به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی

فاطمه پازوکی؛ محسن حاجی زین‌العابدینی

دوره 9، شماره 19 ، خرداد 1396، ، صفحه 61-76

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12100

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تبیین به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) در حوزۀ مدیریت دانش سازمانی انجام شده است. روش: در پژوهش حاضر با توجه به تأکید مشترک مدیریت دانش و رویکردهای نوین سازماندهی بر دانش‌مداری، عناصر مرتبط با سازماندهی توصیفی در مدل «نوناکا و تاکه اوچی» به‌عنوان یکی از پرکاربردترین مدل‌های مدیریت ...  بیشتر