چارچوب سیاست‌گذاری اقتصاد اطلاعات برای کسب‌وکارهای داده‌محور

نوشین هرمزی نژاد؛ فاطمه فهیم نیا؛ مهشید التماسی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 72-93

https://doi.org/10.22055/slis.2021.37392.1837

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به ارائه چارچوب سیاست­گذاری اقتصاد اطلاعات برای کسب و کارهای داده محور پرداخته است. روش­شناسی: نوع تحقیق آمیخته و کاربردی از نوع نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش شرکت­های ثبت شده با محوریت داده محور در پارک علم و فناوری استان تهران به تعداد تقریبی 200 شرکت بوده است، که برای بخش کیفی به روش گلوله برفی ...  بیشتر

نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران

سهیلا خوئینی؛ علیرضا نوروزی؛ فاطمه فهیم نیا

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22055/slis.2017.16007.1163

چکیده
  هدف: شناسایی نحوه اجرای کتاب‏درمانی (بالینی) از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران است. روش­شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی-‏توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش 61 نفر از متخصصان این حوزه در رشته‏های علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی هستند. لذا به علت حجم کم ...  بیشتر

واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا

دوره 10، شماره 25 ، آذر 1397، ، صفحه 129-162

https://doi.org/10.22055/slis.2019.19437.1278

چکیده
  هدف:مرور مقاله های حوزه بازی در کتابخانه و ارائه طرحی کلی از موضوعهای مورد پژوهش است. جامعه پژوهش 86 مقاله ای است که دراین حوزه دراسکوپوس نمایه شده است.اطلاعات هر مقاله ها در اکسل ذخیره شد. عنوان و چکیده‌ مقاله ها و در صورت در دسترس بودن، متن کامل مقاله مطالعه شد.نتایج نشان دادکمترین و بیشترین تعداد مقاله منتشرشده توسط هر پژوهشگر،به ...  بیشتر

واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی

محمدرضا شکاری؛ فاطمه فهیم نیا؛ غلامرضا حیدری

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22055/slis.2017.15515.1143

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی اعضای هیأت علمی گروه‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران با استفاده از مدل جونز انجام شده است. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی مورد بررسی تمامی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ...  بیشتر