علم سنجی
ترسیم نقشة دانش مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های دولتی ایران

اسماعیل خادمی زاده؛ فاطمه نوشین فرد؛ امیر رضا اصنافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2021.32790.1707

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی ساختار موضوعی و روند تولید مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی ایران انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از طریق تحلیل هم‌واژگانی به بررسی مقالات از ابتدا تا نیمسال اول 1398 پرداخته است. تعداد 1425 پایان نامه با جستجو در پابگاه های مربوط به پایان نامه ها ...  بیشتر

ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی (پند، پروان، اوراکل تهران، سیماد و ماوا) از لحاظ شاخص های عملکردی براساس دیدگاه کتابداران

سحر حبیبی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیر رضا اصنافی

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 41-61

https://doi.org/10.22055/slis.2020.29854.1616

چکیده
  هدف: : هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی از لحاظ شاخص­های عملکردی براساس دیدگاه کتابداران است. روش ­شناسی: جامعه پژوهش حاضر شامل 131 نفر از کتابداران کتابخانهی دانشگاههای شهید بهشتی، تهران، مالک اشتر، فردوسی و شریف، که برای انجام فعالیتهای روزانه خود از نرمافزار کتابخانهای درونسازمانی استفاده ...  بیشتر

بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها

الهه امتی؛ امیر رضا اصنافی؛ سید جواد قاضی میرسعید

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/slis.2017.19462.1280

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه تعیین وضعیت کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌ها و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنهاست.روش­ شناسی: این مطالعه از نوع کاربردی است و با استفاده از روش‌های پیمایشی و وب سنجی انجام شده است. جامعه آماری شامل 145 وب‌سایت سفارت‌خانه بود. ارزیابی با استفاده از ‌ابزار ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها (WQET‌) و نرم افزار‌‌ Webometric ...  بیشتر

علم سنجی
?Why do mobile messaging tools in libraries

Firoozeh Dokhani؛ Amir reza Asnafi؛ nadjla hariri؛ fatemeh nooshnfard

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/slis.2019.24479.1433

چکیده
  Background and Objectives: This study has aimed to investigate the level of familiarity of librarians and users of the Central Library of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran with Web 2.0 services, especially mobile instant messaging applications. Another goal of this study was to provide practical solutions for using applications in order to provide library services. Methodology: This study was an applied research and was conducted with a survey-based approach. The population consisted of librarians and users of the Central Library of Islamic Azad University, Science ...  بیشتر

درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی

امیر رضا اصنافی؛ سلما کشاورزیان

دوره 10، شماره 25 ، آذر 1397، ، صفحه 87-102

https://doi.org/10.22055/slis.2019.17141.1190

چکیده
  هدف: هدف این مقاله، پس از مروری کلی بر مفهوم نسب شناسی علمی، معرفی پروژه­های مهم نسب شناسی علمی در جهان، و توصیف نرم افزارهای مرتبط با این حوزه است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر به صورت مروری و بر اساس بررسی متون انجام شده است. نتیجه‌گیری: .مطالعات نشان داد که پروژه­های متعددی در خصوص نسب شناسی علمی عملیاتی شده است که از طریق روابط ...  بیشتر

تأملی بر کاربرد روش تحلیل گفتمان در پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش شناسی

امیر رضا اصنافی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 27-52

https://doi.org/10.22055/slis.2018.15448.1142

چکیده
  هدف: مقاله حاضر به معرفی روش تحلیل گفتمان، اهداف و چگونگی کاربرد آن، به عنوان یکی از روش‌های تحقیق کیفی پرداخته و با توجه به اینکه روش تحلیل گفتمان، توانسته است در رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد، در مقاله حاضر به چگونگی کاربرد تحلیل گفتمان در پژوهش‌های کتابداری نیز پرداخته شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر ...  بیشتر