الگوی اف. آر. بی. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات

محمدحسن عظیمی؛ غلامرضا فدایی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22055/slis.2018.11652

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی و تحلیل متون مربوط به الگوی FRBR  در طول سال­های 1998 تا 2012 به منظور شناسایی سیر ظهور، اوج و افول این مدل و همچنین چالش­ها و عوامل مؤثر در این حوزه می­باشد. روش: پژوهش حاضر به روش مروری و اسنادی انجام شده است. نتیجه­گیری: مرور متون مرتبط با این مدل نشان داد که سال­های 2002 تا 2007 سال­های اوج پژوهش­های مربوط ...  بیشتر

جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

محمدحسن عظیمی؛ غلامرضا فدایی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2017.11646

چکیده
  هدف: هدف این مقاله ارائه راهکارهای مناسب برای آینده‌پژوهی در حوزه فناوری‌های اطلاعات مورد استفاده در کتابخانه‌های دانشگاهی می‌باشد تا با بهره­گیری از راهکارهای ارائه شده بتوان به شکل مطلوب و مؤثرتری در حوزه مورد نظر مطالعات آینده‌پژوهی را هدایت و اجرا نمود. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش بررسی متون و روش‌های مورد استفاده ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش

مرتضی کوکبی؛ فریده عصاره؛ محمدحسن عظیمی؛ ماجد هاشمی

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، ، صفحه 61-78

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت­های نرم­افزار جامع کتابخانه­ای پارس آذرخش است.  روش تحقیق: در این پژوهش 81 کتابدار شرکت داشتند. از پرسشنامۀ محقق ساخته­ برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون­های تی ...  بیشتر