کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی           

ژاله نریمی سایی؛ بیتا شادگار؛ علیرضا عصاره

دوره 3، 7، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 1-3

چکیده
  رشد سریع اینترنت روش جدیدی برای سیستم‌های آموزشی ایجاد کرده است به­طوری­که دانش‌ورزانو معلّمان فعالیت‌های آموزشی خود را با صرف هزینه، زمان و تلاشِ کمتر به انجام می‌رسانند. امروزه دانش‌ورزان از هر کجای دنیا می­توانند با ورود به این سیستم­ها، به مواد آموزشی دلخواه خود دست­یابند. بحث مدل­سازی دانش‌ورز برحسب اولویت‌ها، ...  بیشتر