جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی

مائده جابری راد؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، ، صفحه 97-114

چکیده
  هدف: رنگ­ها که از اصلی­ترین محرک­های بصری هستند، نه تنها باعث شناخت می‌شوند، بلکه ایده­آل سازی نیز می‌کنند. در جایی که کلام به کار نمی­آید و درک نمی‌شود، رنگ همواره توانسته است به عنوان یک زبان جهانی کرانه­های فرهنگی ملت­ها را بپیماید و در بسترهای اجتماعی انسانها را به هم وصل کند. هدف مقاله حاضر این است که ویژگی­های ...  بیشتر