مطالعه تولید علم ایران در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های 1999 تا 2008

محمدامین عرفان منش

دوره 3، 7، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 31-54

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع علم­سنجی است که با رویکردی پیمایشی به بررسی تولیدات علمی کشور در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سال­­های 1999 تا 2008 میلادی می­پردازد. جامعه پژوهش را تعداد 64826 مدرک تشکیل می­دهند که در مجموع 210724 استناد دریافت کرده­اند و حداقل یکی از پدیدآورندگان آن دارای وابستگی سازمانی به دانشگاه­ها و موسسات پژوهشی کشور بوده. ...  بیشتر