پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات

زیور صباغی نژاد؛ غلامرضا حیدری

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12034

چکیده
  هدف:هدف اصلی این پژوهش، توجه به مفهوم مدیریت اطلاعات است. اطلاعات قابلیت گسترش دارد، اشاعه می­یابد، تغییر می­کند و تغییر ایجاد می­کند و نیاز به مدیریت و اداره دارد. بنابراین لازم است به مفهوم مدیریت اطلاعات توجه شود. روش: نوع این پژوهش کتابخانه­ای است که به روش مرور منابع انجام می­گیرد. برای استخراج تعاریف و تاریخچه مربوط به ...  بیشتر

سنجش توانایی مشارکت نویسندگان مجله علم سنجی براساس شاخص فی (ϕ )

فریده عصاره؛ زیور صباغی نژاد

دوره 7، شماره 15 ، خرداد 1394، ، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22055/slis.2015.11318

چکیده
  مقدمه: شاخص توانایی مشارکت (ϕ) به روشی مشابه شاخص هرش محاسبه می شود. زمانی گفته می شوند یک نویسنده دارای شاخص فی است که فرد موردنظر، فی هم نویسنده و حداقل فی بار رخداد هم نویسندگی داشته باشند در حالیکه سایر مقالات همان نویسنده، کمتر از فی بار رخداد هم نویسندگی دارند. این شاخص به بررسی وضعیت کیفی هم نویسندگی می پردازد و بیانگر این نکته ...  بیشتر