کتابخانه های عمومی
بررسی وضعیت معماری کتابخانه‌های عمومی از دیدگاه کتابداران: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی شهرستان رفسنجان

ابوالفضل اسدنیا؛ مهرداد چشمه سهرابی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2020.22853.1363

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت معماری کتابخانه‌های عمومی با ماهیت و کارکرد کتابخانه از دیدگاه کتابداران به عنوان کسانی که بیشترین ارتباط را با ساختمان کتابخانه دارند، است.روش: رویکردی که برای انجام این پژوهش انتخاب شد، کیفی است، چرا که ماهیت و مسئله پژوهش، تشریح اوضاعی است که به دلیل نبود پیشینه پژوهش در این زمینه، در قالب پژوهش ...  بیشتر

علم سنجی
جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم

ابوالفضل اسدنیا؛ مظفر چشمه سهرابی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12658

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه علم اطلاعات و دانش­شناسی در میان نظام­های دانایی و چگونگی قرار گیری آن در درخت علم انجام گرفته است.روش­ شناسی: پژوهش به دو بخش کتابخانه­ای و پیمایشی تقسیم شده است. در بخش کتابخانه­ای به مفاهیم علم، فلسفه، طبقه بندی و عوامل جداسازی علوم پرداخته شده است. در بخش پیمایشی ابتدا دانشگاه­هایی ...  بیشتر

امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز

پیمان جلیل پور؛ ابوالفضل اسدنیا؛ آتوسا کوچک

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، ، صفحه 143-162

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12661

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم‌ترین نقاط قوّت و ضعف داخلی و هم­چنین مهم‌ترین فرصت‌ها و تهدیدهای خارج از کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران اهواز و تعیین این­که آیا این کتابخانه­ها از قابلیّت­های لازم برای خصوصی­سازی برخوردارند، انجام گرفت. روش: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه­ای، سیاهه ...  بیشتر