یررسی تحولات زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان

حسین اصغرنژاد؛ مرتضی کوکبی

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، ، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12036

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر در پی بررسی تحولات در زمینه ایجاد و گسترش زیر ساخت­های فن­آوری اطلاعات در جهان است. به همین منظور مؤلفه­هایی همچون کاربران اینترنت، دسترس پذیری، سرعت و پهنای باند، ضریب نفوذ، هزینه استفاده و توزیع وگسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده­اند. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع مروری ...  بیشتر