پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات

زیور صباغی نژاد؛ غلامرضا حیدری

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12034

چکیده
  هدف:هدف اصلی این پژوهش، توجه به مفهوم مدیریت اطلاعات است. اطلاعات قابلیت گسترش دارد، اشاعه می­یابد، تغییر می­کند و تغییر ایجاد می­کند و نیاز به مدیریت و اداره دارد. بنابراین لازم است به مفهوم مدیریت اطلاعات توجه شود. روش: نوع این پژوهش کتابخانه­ای است که به روش مرور منابع انجام می­گیرد. برای استخراج تعاریف و تاریخچه مربوط به ...  بیشتر