بررسی رابطه بین ذهن‌آگاهی و رفتار اطلاع‌یابی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فرشاد پرهام نیا؛ فاطمه نوشین فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2021.33418.1726

چکیده
  هدف: ذهن‌آگاهی یکی از موضوعات جدید و به عنوان موج سوم مربوط به حوزه روانشناسی است که در یک دهه گذشته در جامعه علمی کشور جای خود را باز کرده است. نظر به اینکه عوامل متعددی اعم شخصی و درونی در رفتار اطلاع‌یابی مؤثر هستند هدف از پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین ذهن‌آگاهی و رفتار اطلاع‌یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های شهر ...  بیشتر

نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی: یک مطالعه ترکیبی

فرشاد پرهام نیا؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری؛ صدیقه محمداسماعیل

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 182-203

https://doi.org/10.22055/slis.2020.20755.1313

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ایران با استفاده از روش ترکیبی بود. روش­شناسی: پژوهش حاضر به روش پژوهش، ترکیبی از نوع طرح متوالی– تبیینی- پیگیری تبیین­ها انجام شد. جامعه آماری، شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه­های مراکز استان‌ها بود که با استفاده از جدول کرجسی و ...  بیشتر

The Contextual Factors Affecting the Scholarly Communication of Faculty Members in Iran’s Universities

فرشاد پرهام نیا؛ فاطمه نوشین فرد

دوره 10، شماره 26 ، دی 1397، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22055/slis.2019.29835.1614

چکیده
  Purpose: The goal of the present study was to investigate the contextual factors affecting the scholarly communication of the faculty members in Iran’s Universities. Methodology: The study aimed to be an applied analytic survey. The statistical population included the faculty members working in all universities in Iran. The data gathering instrument was a researcher-made questionnaire containing 35 questions. The obtained Alpha Cronbach correlation coefficient was.881 which proved the reliability of the questionnaire. The data were analyzed based on multiple regression analysis using Amos ...  بیشتر