اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه ‏سازی و تاثیر آن بر بازیابی

فاطمه مسعودی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 197-199

https://doi.org/10.22055/slis.2017.21294.1319

چکیده
  نکته ها و گفته­ ها   اهمیت استفاده از واژه‌های برگرفته از عنوان و چکیده مقالات در نمایه‏ سازی و تاثیر آن بر بازیابی فاطمه مسعودی مقدمه در عصر کنونی، عدم توازن میان زمان محدودی که بشر برای دسترسی به اطلاعات در اختیار دارد و جریان نامحدود اطلاعات، سبب شده است سازماندهی و بازیابی اطلاعات و روش‌های سازماندهی از جمله نمایه‌سازی ...  بیشتر