تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهدیه مومن آبادی؛ زهره میرحسینی؛ نجلا حریری؛ زهرا اباذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

https://doi.org/10.22055/slis.2019.29191.1587

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر، تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب است. روش: این پژوهش کاربردی/بنیادی است که با روش ترکیبی انجام‌شده است. جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات و سایر حوزه‌های مختلف علوم در دانشگاه باهنر از سال ۹۶-۹۷ بودند؛ که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند تعداد ...  بیشتر

Recognition of factors and challenges affecting the research on the library and information science in Iran

zahra Rezazadeh؛ zohre miehossini؛ Zahra Abazari؛ Fahimeh Babalhavaeji

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1398

https://doi.org/10.22055/slis.2020.31669.1679

چکیده
  AbstractThis study aims to identify the factors of Challenges and problems of Library and Information Science Research from the perspective of field specialists in Iran .This study examines one of these experiences to explanation conditions and strategies necessary for the success of such experience. This research, on the other hand has tried to clarify factors that affect on research .The method of the study is grounded theory. The survey was adopted for data collection through Deep interviews were conducted to collect information with 13 knowledge and science experts selected by mixed or mixed ...  بیشتر