ارزیابی نمایۀ کتاب‌های انتشار یافته توسط دانشگاه علامه طباطبائی طبق استاندارد انجمن آمریکائی نمایه‌سازان و استاندارد ایزو 999

زهرا تاری زاده؛ گلنسا گلینی مقدم؛ علی جلالی دیزجی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2021.32579.1699

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به تحلیل نمایۀ کتاب‌های انتشار یافته توسط دانشگاه علامه طباطبائی از ابتدا (1363) تا سال 1396، بر اساس معیارهای استاندارد انجمن آمریکائی نمایه‌سازان و استاندارد ایزو 999 است. در این مطالعه یک ناشر دانشگاهی برای مطالعه انتخاب شده است زیرا انتظار می‌رود دست کم ناشران دانشگاهی به تهیه نمایه‌های پایانی کتاب اهمیت بیشتری بدهند.روش: ...  بیشتر