بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی

محمد رضا بهرنگی؛ زینب ایزدیان؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24910.1447

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش ارزیابی پژوهش­های مرتبط با حوزه آموزش از راه دور نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس با استفاده از مدل سرمایه علمی می­باشد.روش­شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی علم سنجی است و با استفاده از روش تحلیل شبکه­ای انجام گرفته است. همچنین باتوجه به بررسی رابطه بین متغیرها این تحقیق از نوع همبستگی به شمار می­رود. ...  بیشتر