کتابخانه های عمومی
رابطه بین سودمندی مورد انتظار، آمادگی سازمانی، فشارهای محیطی و ویژگی دسترسی با سازگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویر احمد

محمدرضا فرهادپور؛ بتول زکی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2021.28699.1570

چکیده
  گسترش کتابخانه‌های عمومی، انتظارات سیاستگذاران و استفاده‌کنندگان و تخصیص بودجه در کنار پیشرفت سریع فناوری اطلاعات سبب شده است تعداد کتابخانه‌های‌استفاده کننده از فناوری اطلاعات افزایش یابد. همین مساله ایجاب می کند که کتابداران دانش لازم در زمینه‌ رشد فناوری اطلاعات، مبانی رایانه و نحوه‌ استفاده از آن و هم چنین اصول مقدماتی ...  بیشتر