کتابخانه های عمومی
سنجش دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران درباره تناسب برنامه‌ها و فعالیت‌های اتحادیه اروپا مرتبط با با کتابخانه‌های عمومی

گلنسا گلینی مقدم؛ فریده عصاره؛ رحمت اله فتاحی

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22055/slis.2022.38325.1853

چکیده
  هدف: هدف از اجرای این پژوهش، سنجش دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران در باره تناسب برنامه‌ها و فعالیت­های اتحادیه اروپا مرتبط با کتابخانه‌های عمومی است.روش­ شناسی: در این مطالعه پیمایشی، 378 نفر به عنوان نمونه از کل جامعه کتابداران کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور، به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسش­های پرسشنامه ...  بیشتر

ارزیابی نمایۀ کتاب‌های انتشار یافته توسط دانشگاه علامه طباطبائی طبق استاندارد انجمن آمریکائی نمایه‌سازان و استاندارد ایزو 999

زهرا تاری زاده؛ گلنسا گلینی مقدم؛ علی جلالی دیزجی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2021.32579.1699

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به تحلیل نمایۀ کتاب‌های انتشار یافته توسط دانشگاه علامه طباطبائی از ابتدا (1363) تا سال 1396، بر اساس معیارهای استاندارد انجمن آمریکائی نمایه‌سازان و استاندارد ایزو 999 است. در این مطالعه یک ناشر دانشگاهی برای مطالعه انتخاب شده است زیرا انتظار می‌رود دست کم ناشران دانشگاهی به تهیه نمایه‌های پایانی کتاب اهمیت بیشتری بدهند.روش: ...  بیشتر