اثربخشی قصه‌خوانی گروهی بر همدلی و نوع‌دوستی دختران پیش‌دبستانی: گزارش یک پژوهش شبه تجربی

حدیث باقریان؛ امین زارع؛ محسن گلمحمدیان

دوره 14، شماره 4 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2020.31830.1673

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر قصه‌خوانی گروهی بر افزایش همدلی و نوع‌دوستی کودکان پیش‌دبستانی با رویکرد مثبت-نگر بود. نظر به جنبه آموزشی و پرورشی قصه می‌توان از آن برای رشد فضایل اخلاقی همچون همدلی و نوع‌دوستی بهره گرفت. امروزه با توجه به گسترش سراسری آلودگی‌های اخلاقی همچون جنایت، اعتیاد، خشونت، لزوم آموزش مسائل اخلاقی بیش از ...  بیشتر