نقش کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز در توسعه پایدار استان خوزستان

شهناز خادمی زاده؛ سمیه آورند؛ مرضیه مهرابیان؛ منصوره هاتفی کیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1403

https://doi.org/10.22055/slis.2024.37110.1827

چکیده
  هدف: کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان نهادی که در ارتباط مستقیم با دانش و پیشرفت علم هستند، نقش مهمی در دستیابی کشور به توسعه پایدار دارند. این پژوهش با هدف مطالعه نقش کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز در توسعه پایدار استان خوزستان انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف از نوع مطالعات کاربردی و توسعه‌ای است و از منظر روش ...  بیشتر

روند تاریخی انتشار نشریات در دو دهه پس از انقلاب اسلامی در استان خوزستان

خدیجه گشاس

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12037

چکیده
  هدف:هدف از این تحقیق بررسی وضعیت روند انتشار نشریات بعد از انقلاب اسلامی و در محدوده­ی سال های 81-1358 در استان خوزستان می­باشد. روش: روش انجام پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه و در صورت لزوم مصاحبه استفاده شده است. یافته­ ها:بر اساس یافته­های پژوهش، فعالیت انتشاراتی ناشران متأثر از پدیده ...  بیشتر

بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان

حسین صفری؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 7، شماره 15 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2015.11316

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی گرایش­های مطالعاتی اعضای کتابخانه­های عمومی استان خوزستان بر اساس قومیت­ها و شهرهای مختلف استان است تا مشخص شود که آیا این افراد دارای گرایش مطالعاتی یکسانی هستند یا اینکه به منابع خاص خود و متفاوت با دیگر اقوام و شهرهای استان  نیاز دارند. روش: پژوهش حاضر پیمایشی بوده و بر اساس پرسشنامه مبتنی بر رده­بندی ...  بیشتر

ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی استان خوزستان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های بیمارستانی 2007

زاهد بیگدلی؛ سیمین مؤمن زاده

دوره 3، 7، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 103-126

چکیده
     هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود کتابخانه­های بیمارستانی استان خوزستان و مقایسه نتایج حاصل از این بررسی با «استانداردهای کتابخانه­های بیمارستانی 2007» است. پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سیاهه وارسی گردآوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که هیچ یک از 17 کتابخانه بیمارستانی ...  بیشتر