امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز

پیمان جلیل پور؛ ابوالفضل اسدنیا؛ آتوسا کوچک

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، ، صفحه 143-162

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12661

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم‌ترین نقاط قوّت و ضعف داخلی و هم­چنین مهم‌ترین فرصت‌ها و تهدیدهای خارج از کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران اهواز و تعیین این­که آیا این کتابخانه­ها از قابلیّت­های لازم برای خصوصی­سازی برخوردارند، انجام گرفت. روش: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه­ای، سیاهه ...  بیشتر