اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه ‏سازی و تاثیر آن بر بازیابی

فاطمه مسعودی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 197-199

https://doi.org/10.22055/slis.2017.21294.1319

چکیده
  نکته ها و گفته­ ها   اهمیت استفاده از واژه‌های برگرفته از عنوان و چکیده مقالات در نمایه‏ سازی و تاثیر آن بر بازیابی فاطمه مسعودی مقدمه در عصر کنونی، عدم توازن میان زمان محدودی که بشر برای دسترسی به اطلاعات در اختیار دارد و جریان نامحدود اطلاعات، سبب شده است سازماندهی و بازیابی اطلاعات و روش‌های سازماندهی از جمله نمایه‌سازی ...  بیشتر

بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011

هاجر ستوده؛ محمدحسن امیدی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، ، صفحه 45-66

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11639

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر می‌کوشد وضعیت استنادی مقالات تأمین اعتبار شده ایران را در سه گروه اعتبارات داخلی، خارجی و مشارکتی بررسی و با مقالات تأمین اعتبار نشده مقایسه نماید. روش پژوهش: روش پژوهش تحلیل استنادی و نمونه هدفمند پژوهش را مقالات ایرانی نمایه شده در SCI در سال‌های 2008-2011 تشکیل می‌دهد. وضعیت تامین اعتبار، به کمک فیلدهای FU (سازمان تأمین‌کننده ...  بیشتر

راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری

حیدر مختاری؛ حمیدرضا رضایی امیدی؛ سودابه نوذری

دوره 7، شماره 15 ، خرداد 1394، ، صفحه 93-118

https://doi.org/10.22055/slis.2015.11320

چکیده
  مقدمه و هدف: اصل درست­نویسی اصل مشترک نوشتن به یک زبان است. درست­نویسی، به­ویژه در نوشتار علمی ضروری و عامل روان و سلیس بودن متن است. هدف این مطالعه نگاهی نقادانه به مسائل و مشکلات ویرایشی نوشته­های مربوط به علم اطلاعات و دانش­شناسی از لابه­لای مقالات منتشر شده در مجلات جاری این رشته به زبان فارسی است. روش: تعداد 89 مقالۀ منتشر ...  بیشتر

مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388

زهرا اباذری؛ مرضیه آصفی داریانی

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، ، صفحه 19-40

چکیده
  هدف: مطالعه میزان رعایت روش­های استناددهی بین­المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی توصیفی انجام شد. تعداد جامعه آماری 96 عنوان مجله معادل 354 مقاله انتخاب شد. روش گردآوری اطلاعات نیز سیاهه وارسی می­باشد. روش آماری مورد استفاده آمار توصیفی ...  بیشتر