شناخت سپهر اندیشه‌ی مولف در سایه‌ی تحلیل استنادی: رویکردی نوین در روش‌شناسی پژوهش

امین زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2022.33589.1730

چکیده
  پی‌بردن به اندیشه‌های نویسندگان، نخبگان و متفکران یکی از دغدغه‌های مهم بشر است. شاید یکی از بهترین راه‌ها برای درک اندیشه-ها و منظومه فکری یک فرد، استفاده از رویکردهای کیفی و مصاحبه عمیق با فرد مورد نظر باشد. می توان گفت آن‌چه می‌نویسیم با آن‌چه می‌خوانیم و به آن استناد می‌کنیم رابطه مفهومی دارد. لذا همان گونه که می‌توانیم با ...  بیشتر

علم سنجی
شناسایی ریشه های تاریخی حوزۀ ترجمۀ ماشینی: یک تحلیل علم سنجی از طریق آر.پی.وای.اس

ابراهیم عزتی لارسری؛ علی اکبر خاصه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2022.40967.1893

چکیده
  هدف: در این پژوهش، بااستفاده از تکنیک علم سنجی بنام طیف سنجی سال انتشار مآخذ، مهم‌ترین آثار تاریخی حوزه‌ی ترجمه‌ی ماشینی شناسایی و تحلیل شده‌اند. روش: این پژوهش از نوع مطالعات علم سنجی میباشد که با استفاده از تکنیک RPYS انجام شده است. جامعۀ پژوهش را 7899 مقاله در حوز‌ه‌ی ترجمه‌ی ماشینی تشکیل می دهد که بین سالهای 1945 تا 2021 در وب آو ساینس ...  بیشتر

علم سنجی
مطالعه پیوند علم و فناوری با استفاده از تحلیل استنادی: مورد مطالعه حوزه کشف دانش

مصطفی رستمی؛ فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 35-54

https://doi.org/10.22055/slis.2020.29092.1583

چکیده
  چکیدههدف: این پژوهش به سنجش رابطه علم و فناوری درحوزه کشف دانش با استفاده از تحلیل استنادی پروانه‌های ثبت اختراع طی سال‌های 1995-2014 پرداخته است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توصیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام شده است. جامعه پژوهشی از پایگاه اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا به دست آمده که شامل استنادهای ...  بیشتر

بررسی میزان استفاده از گزارش‌های نهایی طرح‌های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گزارش‌های نهایی خاتمه یافته

علیرضا بهمن آبادی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2018.16618.1179

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر برای کسب ذهنیتی روشنتر از این که گزارش‌های نهایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تا چه حد توسط پژوهشگران در تدوین گزارش‌های نهایی جدیدتر مورد بهره برداری قرار می‌گیرد صورت گرفته است. روش: دراین مطالعه، با استفاده از روش تحلیل استنادی، استنادهای 374 گزارش نهایی مورد بررسی قرار گرفت. این تعداد از میان مجموعه‌ای ...  بیشتر

بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی

علی منصوری؛ فرامرز سهیلی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، ، صفحه 49-70

https://doi.org/10.22055/slis.2018.12267

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان اثرگذاری عامل وقفه زمانی و به عبارتی فاصله زمانی ثبت تا کسب اعتبار بر میزان استناد واقع شدن پروانه های ثبت اختراع کشورهای اسلامی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل استنادی، انجام شده و جامعه پژوهش کلیة پروانه­های ثبت اختراع مربوط به کشورهای اسلامی است که در بازة زمانی 2005 تا 2014 در پایگاه ادارة ...  بیشتر

تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری

افشین حمدی پور؛ زاهد بیگدلی

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف: یکی از شاخص­های پیشرفت جوامع پذیرش و اشاعه نوآوری­هاست. نوآوری، فرایندی است که طی آن افکار و روش‏های نوین، ‏خلق شده و یا توسعه می‏یابند. هدف اصلی از این مطالعه بررسی وضعیت جاری و ارزیابی کمی و کیفی پژوهش های اشاعه نوآوری با تحلیل ویژگی های مختلف آن با استفاده از روش های علم­سنجی است. روش: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی ...  بیشتر

تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ نصرت ریاحی نیا

دوره 3، شماره 8 ، دی 1390، ، صفحه 27-48

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت استفاده از منابع مختلف و منابع پراستناد و همچنین پراکندگی موضوعی پایان­نامه­های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم انجام شده است. روش پژوهش: با استفاده از روش تحلیل استنادی پایان نامه­های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم ...  بیشتر

تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 1388-1372

غلامرضا حیدری؛ سمانه عباسیان

دوره 3، 7، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 55-70

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی وضعیّت استناد در پایان­نامه­­های تحصیلات تکمیلی رشته زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال­های 1388-1372 مورد بررسی قرار گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش 102 عنوان پایان­نامه‏ی کارشناسی ارشد و دکتری رشته‏ی زبان و ادبیات فارسی بوده است. داده­ها از طریق فیش­نویسی از ...  بیشتر