بررسی کاربرد فن آوری های وب معنایی در سیستم های آموزش الکترونیکی

ژاله نریمیسایی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 85-109

https://doi.org/10.22055/slis.2019.28850.1575

چکیده
  هدف: در سال های اخیر وب معنایی که یکی از برجسته ترین موضوعات در هوش مصنوعی و همچنین جامعه وب است توجه محققان بسیاری را در حوزه ی آموزش الکترونیکی به خود جلب کرده است. برهمین اساس، هدف از انجام این پژوهش، مرور معماری وب معنایی، مرور مفاهیم کلیدی در آموزش الکترونیکی و دسته بندی و بررسی کاربرد مهم ترین مفاهیم وب معنایی (اعم از؛ پیشکارهای ...  بیشتر

بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی

محمدرضا پورخانی؛ بیتا شادگار؛ علیرضا عصاره

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، ، صفحه 51-68

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، معرفی روش انتقال پایگاه داده­های رابطه­ای به آنتولوژی، دسته­بندی منابع ورودی برای روش انتقال و بررسی مهم­ترین رو­ش­های موجود در هر دسته است.  روش تحقیق: در این پژوهش از روش تحقیق کتابخانه­ای برای جمع­آوری و بررسی مقالات موجود در زمینه انتقال پایگاه داده­های رابطه­ای به آنتولوژی استفاده ...  بیشتر