کتابخانه های عمومی
نقش واسطه‌ای رضایت شغلی کتابداران در رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی

رحیم شهبازی؛ عزیز هدایتی؛ مصطفی سفیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2022.36422.1816

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی با نقش واسطه‌ای رضایت شغلی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی بود. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و و از نظر رویکرد کمی و از نوع توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه کتابداران (421) نهاد کتابخانه‌های عمومی ...  بیشتر

رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات

مهدی شامی زنجانی؛ محمدحسین رونقی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، ، صفحه 137-152

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11629

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی فرایندها و اجزای مدیریت دانش در یک سازمان بوسیله مقادیر غیر قطعی خاکستری انجام شده است. روش: پژوهش پیش رو از نوع توصیفی پیمایشی است. جهت شفاف سازی راهکار پژوهش، یک شرکت فعال حوزه فناوری اطلاعات به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران شرکت مورد مطالعه می باشد. تعداد 280 نفر ...  بیشتر