نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران

نجلا حریری؛ حسنیه سادات میرغفوری

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13147

چکیده
  هدف: هدف پژوهش شناخت رابطه بین سواد دیداری آرشیوداران و موفقیت شغلی آن­ها در سیمای جمهوری اسلامی ایران است. روش: روش پژوهش پیمایشی و جامعه پژوهش شامل کارکنان آرشیوهای سیمای جمهوری اسلامی ایران به تعداد 104 نفر است. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه­های­ کیپر و همکاران (2012) و گرین­هاوس و همکاران (1990) است. آزمون آماری مورد استفاده ...  بیشتر