تجاری سازی
Strategic Planning for Commercialization of Research Findings in Iran: The Case Study of IranDoc

لیلا نامداریان؛ علی نعیمی صدیق

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.22055/slis.2020.33371.1723

چکیده
  Background and Objectives: Commercialization of research is a process that transforms the knowledge produced in universities and research institutes into marketable products or services. Given its importance in higher education, commercialization of research has recently attracted the attention of policymakers in Iran. This study was thus intended to design effective strategies for commercialization of research in Iranian research institutes by identifying the drivers and barriers to its implementation. Moreover, it was attempted to formulate the commercialization strategies for the Iranian Research ...  بیشتر

بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران

مریم صابری؛ محسن نوکاریزی؛ محمد حسین دیانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22055/slis.2017.23411.1388

چکیده
  هدف:. هدف پژوهش حاضر، تعیین موقعیت متغیرهای اصلی مدل یکپارچه پذیرش و بهره­گیری از فناوری (انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نفوذ اجتماعی، و تسهیل شرایط، رفتار هدفمند، و استفاده) در میان کاربران پایگاه­های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. روش­: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و در سطح تحلیلی و به شکل میدانی انجام شده است. ...  بیشتر