تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران
1. تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران

محسن حاجی زین العابدینی؛ مریم میرزایی؛ نجمه سالمی؛ مهدی رحمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1397

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.26205.1501

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت به‌کارگیری عناصر آمیخته‌های بازاریابی و تأثیر آن بر ترافیک و رتبه وبگاه کتابخانه‌های دیجیتال ایران بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع پژوهش‌های ...  بیشتر
امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان
2. امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان

هاجر کارکو؛ فریبا نظری؛ عبدالهادی درزیان عزیزی

دوره 25، شماره 24 ، تابستان 1397، ، صفحه 129-150

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.21409.1322

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی امکانات موجود از نظر مؤلفه­های آمیخته بازاریابی هفت‌پی بر مدیران کتابخانه­های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان است. روش‌: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی ...  بیشتر