بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم

اورانوس تاج الدینی؛ مرضیه بنی‌اسدی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 188-207

https://doi.org/10.22055/slis.2019.21857.1337

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی اصول زیستی (شامل جامعیت، نکامل، تنوع، فعل و انفعالات) در مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه شده در وبگاه علوم تا سال 2017 است.روش‌شناسی: روش انجام این پژوهش تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات است که در وبگاه علوم نمایه شده­اند. ابزار گرداوری ...  بیشتر