درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی

امیر رضا اصنافی؛ سلما کشاورزیان

دوره 10، شماره 25 ، آذر 1397، ، صفحه 87-102

https://doi.org/10.22055/slis.2019.17141.1190

چکیده
  هدف: هدف این مقاله، پس از مروری کلی بر مفهوم نسب شناسی علمی، معرفی پروژه­های مهم نسب شناسی علمی در جهان، و توصیف نرم افزارهای مرتبط با این حوزه است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر به صورت مروری و بر اساس بررسی متون انجام شده است. نتیجه‌گیری: .مطالعات نشان داد که پروژه­های متعددی در خصوص نسب شناسی علمی عملیاتی شده است که از طریق روابط ...  بیشتر