چرا ابزارهای پیام رسان موبایلی در کتابخانه ها ؟
1. چرا ابزارهای پیام رسان موبایلی در کتابخانه ها ؟

فیروزه دوخانی؛ امیر رضا اصنافی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.24479.1433

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر در پی بررسی میزان آشنایی کتابداران و کاربران کتابخانه مرکزی علوم و تحقیقات تهران با وب 2.0 و استفاده از ابزارهای پیام رسان موبایلی است. همچنین ارائه راه کارهای عملی جهت بهره مندی از ابزارهای ...  بیشتر