چیستی و چرایی تاریخ دانش مدون: مطالعه ریشه‌ها و فایده‌ها

بهزاد محمدیاری؛ غلامرضا حیدری؛ سیاوش یاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2022.34262.1764

چکیده
  چکیده: هدف: این تحقیق اصطلاح و مفهوم تاریخ دانش ثبت شده و اهمیت مطالعه و بررسی آن را با هدف درک موضوع معرفی می کند. جایگاه تاریخ در کتابداری و اطلاع رسانی چیست؟ چرا از اصطلاح سابقه دانش ثبت شده برای این رشته تحصیلی استفاده می شود؟ چه نیازی به تحقیق در این زمینه است؟ روش تحقیق: روش این مقاله نظری و تحلیلی است و از اصطلاحات ، ریشه شناسی ...  بیشتر

قبض و بسط موضوعات در تحلیل متون تاریخ دانش مدون

بهزاد محمدیاری؛ غلامرضا حیدری؛ سیاوش یاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2022.39768.1873

چکیده
  چکیده هدف: پژوهشگران بیشتر از راه نوشتارها، از ایده‌ها، افکار و گفتار همدیگر بهره می‌برند.‌ افکار و ایده‌ها گاه به شکل پژوهش‌های مرتبط با موضوعات تخصصی و پیشینه و ادبیات پژوهش ظهور می‌کنند.هدف این پژوهش مرور، تحلیل و نقد منابع تاریخ دانش مدون برای کمک به پژوهش در این موضوع است. روش‌شناسی: این پژوهش نوعی پژوهش کیفی است که در آن ...  بیشتر