شماره انگلیسی
خوشه‌بندی منابع دیجیتالی در راستای مجموعه‌گستری و بهبود خدمات آرشیو و کتابخانه دیجیتالی

شهناز خادمی زاده؛ فائزه السادات طباطبایی امیری؛ محمدرضا نصیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1403

https://doi.org/10.22055/slis.2024.40034.1874

چکیده
  هدف:پژوهش حاضربدنبال این هدف است که باتوجه به موضوعات مورد جستجوی کاربران،انواع مختلف منابع دیجیتالی اعم کتابخانه درموضوعات متنوع راخوشه‌بندی نمایدتاگامی درجهت بهبودمجموعه‌سازی ومجموعه‌گستری وبهبود کیفیت خدمات کتابخانه دیجیتالی برداشته شود. روش‌شناسی:پژوهش یک مطالعه تحلیلی ازنوع مقطعی بودکه درطول دوره 10ساله‌ی راه‌اندازی ...  بیشتر

شماره انگلیسی
تبیین فلسفی توانایی های شناختی کاربر در رفتارهای اطلاعاتی بازیابی تعاملی اطلاعات بر اساس تجرد مثالی انسان

عصمت مومنی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 50-81

https://doi.org/10.22055/slis.2021.32802.1708

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف، تبیین فلسفی توانایی های شناختی کاربر در رفتارهای اطلاعاتی بازیابی تعاملی اطلاعات بر اساس تجرد مثالی انسان است. روش: پژوهش از نوع هدف بنیادی- نظری به روش تحلیل محتوا کیفی قیاسی، و تفسیر و نتیجه گیری آن استتناجی است. ابزار گردآوری داده ها از طریق گردآوری و مطالعه اسناد کتابخانه و منابع دیگر، در پایگاه های اطلاعاتی ...  بیشتر

شماره انگلیسی
مقایسه اثربخشی آموزش به وسیله کتاب الکترونیک، کتاب چاپی و آموزش سنتی بر مهارت های سواد اورژانسی کودکان پیش دبستانی

سحر پژوه نیا؛ زویا آبام؛ رویا برادر

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 68-84

https://doi.org/10.22055/slis.2022.28204.1558

چکیده
  هدف: مهارت­های سواد اورژانسی، شامل مجموعه مهارت­های اولیه برای آموختن سواد مدرسه­ای کودکان است پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش به وسیله کتاب الکترونیک، کتاب چاپی و آموزش سنتی بر مهارت­های سواد اورژانسی کودکان پیش دبستانی انجام شد.روش­ شناسی: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با روش آزمایشی انجام شده ...  بیشتر