علم سنجی
بررسی تاثیر نمرات دگرسنجی پایگاههای آلتمریکس و مندلی بر میزان استناد ات دریافتی از اسکوپوس ( مورد مطالعه: حوزه وب معنایی )

علی بیرانوند؛ هادی الهایی؛ علی شجاعی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2022.40782.1884

چکیده
  هدف: این پژوهش به بررسی تأثیر نمرات آلتمتریکس شبکه علمی- استنادی مندلی بر شاخص‌های علم‌سنجی پایگاه‌ اسکوپوس و گوگل اسکالر پرداخته‌ است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع بنیادی است که به شیوه توصیفی و با رویکرد دگرسنجه صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل آثار 271 رکورد تولید شده نویسندگان ایرانی حوزه وب‌معنایی است که در بازه زمانی ...  بیشتر

علم سنجی
داوران مجلات حسابداری ایران: بررسی ترکیب، ویژگی‌ها و الزامات شیوه‌نامه ارزیابی نشریات علمی

مصطفی قناد؛ محمد عرب مازار یزدی؛ محمدحسین صفرزاده بندری؛ رضا حصارزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

https://doi.org/10.22055/slis.2023.42600.1920

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی الزامات شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی شامل درج سالانه اسامی داوران، عضویت ایشان درپایگاه‌های بین‌المللی و توزیع جغرافیایی وسازمانی آنها می‌باشد. همچنین به بررسی ترکیب داوران از حیث جنسیت، تخصص (رشته تحصیلی) و رتبه علمی پرداخته شده است و در انتها، داوران مشترک در میان مجلات شناسایی شده ...  بیشتر

علم سنجی
Effects of Altmetrics on Field-Weighted Citation Impact: A Case Study of Iranian Researchers’ Osteoporosis Articles

سارا دخش؛ الهام رضایی؛ مرضیه محمودی؛ علی حمیدی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22055/slis.2021.35325.1795

چکیده
  Background and Objectives: Altmetrics enable monitoring, tracking, and evaluating the role of authors and scientific and research publications in line with citations. Therefore, the present study aimed to determine the effects of altmetrics on Field-Weighted Citation Impact (FWCI) of articles published about osteoporosis by Iranian researchers and indexed in Scopus during 2008-2017Methodology: This study was a descriptive survey and the research population included all the articles on osteoporosis, as a keyword by affiliated authors of Iran, indexed in Scopus during 2008-2017. Based on the initial ...  بیشتر

علم سنجی
Publication rate and activity of Iranian researchers in the field of industrial management in social networks

علی بیرانوند؛ محمد ابراهیم سمیع؛ ساره رحمانیان؛ مهسا کشتکار

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 51-61

https://doi.org/10.22055/slis.2021.35987.1804

چکیده
  Background and Objectives: The significant influence of scientific and citation networks among scientific societies has caused that while identifying influential individuals and universities in each field, the issue of knowledge sharing is also highly considered. With this in mind, the present study investigates the relationship between Mendeley academic social network Altmetrics indices and Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases in the field of economy, management, and accounting.Methodology: The present study is applied research that has been done in a descriptive-survey method ...  بیشتر