نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مربی گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت­های نرم­افزار جامع کتابخانه­ای پارس آذرخش است.
 روش تحقیق: در این پژوهش 81 کتابدار شرکت داشتند. از پرسشنامۀ محقق ساخته­ برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون­های تی مستقل، تحلیل واریانس، و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته­ها: یافته­ها نشان داد که کتابداران به میزان بسیار کمی توانایی استفاده از قابلیتهای نرم­افزار پارس آذرخش دارند؛ آنان حدوداً 019/37% می­توانند از نرم­افزار استفاده کنند. از مجموع 13 قابلیت مورد بررسی، میزان استفاده از 10 قابلیت آن پایین­تر از 50% ، و تنها 3 قابلیت آن بالای 50% می­باشد که در این بین کمترین میزان استفاده مربوط به بخش مدیریت در قسمت سرویس­دهنده، و بیشترین میزان استفاده مربوط به بخش ورود و تصحیح اطلاعات در قسمت سرویس­گیرنده بود. همچنین، کتابداران در استفاده از قابلیت­های موجود در قسمت سرویس­دهنده توانایی بسیار کمی دارند (398/28%).
نتیجه­گیری: به طور کلی، برخلاف آنچه که انتظار می رفت، کتابداران توانایی کمی در استفاده از قابلیت­های نرم افزار جامع کتابخانه ای پارس آذرخش دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Factors Affecting the Awareness and Use of Capabilities of Pars Azarakhsh Integrated Library Software Among Shahid Chamran and Ahvaz Jundi Shapur University of Medical Sciences Librarians

نویسندگان [English]

  • Mortaza Kokabi 1
  • Farideh Osareh 1
  • Mohammad Hasan Azimi 2
  • Majed Hashemi 3

چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to identify the factors effective on librarians’ awareness and use of capabilities of Pars Azarakhsh integrated library software in Shahid Chamran University and Ahvaz Jundi Shapur University of Medical Sciences.
Method: The capabilities addressed involved both the client and the server part of Pars Azarakh Software versions 4 and later. 81 librarians participated in this study. Data were gathered by means of a researcher-made questionnaire and the collected data were analyzed using t-test, ANOVA, and Pearson's Correlation.
Findings: The data collected revealed that librarians utilize the PA software very little. The can use only 37% of its capabilities. From the 13 capabilities of the system examined, 10 are used under 50% and the rest 3 are used more than 50%. Among all, the minimum usage belongs to the "management component in the server side, and the maximum usage related to the data entry part in the client part. The average ability of librarians in using the server part of the software was very low and was calculated to be 28.398%.
Conclusions: In general, on the contrary of the preliminary assumptions, librarians seemed not so capable of using the capabilities of Pars Azarakhsh Library System.