نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گرافیک. مدرس دانشگاه.

2 استاد گروه علم اطلاعات ودانش شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: رنگ­ها که از اصلی­ترین محرک­های بصری هستند، نه تنها باعث شناخت می‌شوند، بلکه ایده­آل سازی نیز می‌کنند. در جایی که کلام به کار نمی­آید و درک نمی‌شود، رنگ همواره توانسته است به عنوان یک زبان جهانی کرانه­های فرهنگی ملت­ها را بپیماید و در بسترهای اجتماعی انسانها را به هم وصل کند. هدف مقاله حاضر این است که ویژگی­های رنگ‌ها را هم در ایجاد شناخت و هم از نظر توان برقراری ارتباط غیر کلامی بین انسانها از هرجای جهان بررسی کرده و بازگو نماید.
روش: برای انجام این بررسی بر پایه دانش گرافیک، از روش کتابخانه­ای و مرور متون موجود و مراجعه به آثار هنرمندان و صاحبنظران استفاده شده است. ابتدا مولفه­های موجود در انواع سیستم­های ارتباط کلامی و غیر کلامی شناسایی و شرح داده شده و پس از آن به اهمیت رنگ در جایگاه یک پیام­رسان با هدف به­کارگیری رنگ به شکلی که دارای ترکیب صحیح، مرتبط با زمان و مکان و ماندگار در حافظه باشد پرداخته شده است.
نتیجه:  شناخت محدودیت‌ها و عوامل انتخاب رنگ، در فرآیند ارتباطات نیازمند قراردادهایی شناخته شده بین فرستنده و گیرنده پیام است تا باعث ادراک پیام "رنگ" گردد. بنابراین، طراح باید با  شناخت کافی از گیرنده و بررسی روان شناسانه و جامعه شناسانه وی و نوع عوامل موثر بر او، به انتخاب رنگ بپردازد. در عرصه تبلیغات نیز با توجه به اینکه پیام­های رنگی بسیار پنهانی هستند و مخاطبان به طور کامل از معانی روانی و ضمنی آنها آگاهی ندارند، اطلاعات دریافت شده طراحان را قادر می‌سازد تا با استفاده از رنگ­ها در مقیاس وسیع و متنوع جهت پاسخگویی به نیازهای کاربران، استفاده از محصولی را گسترش داده، یا مورد توجه عموم سازند و بتوانند تبلیغی موفق ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Color Position in Non-Verbal Communication

نویسندگان [English]

  • Maedeh Jaberi Rad 1
  • A. Hossein Farajpahlou 2

چکیده [English]

Aim: Colors as main visual stimulator, not only assist recognition, but also create ideas. Whenever words do not suffice, color, as a universal language has always been able to pass messages through cultural borders of nations and connect people in a social setting. The aim of the present article is to study the specifications of colors and their potential ability in developing recognition, as well as ability to link human beings non-verbally, regardless of where they come from.
Method: Based on the graphic knowledge of the authors, literature was reviewed and experts’ works were consulted. First, the components of verbal and non-verbal communications were identified and described. Then, the significant position of color as a medium was studied, considering the correct application and combination of colors in relation to time and place, and their impact on mind and memory.
Conclusion: limited choice of colors for the purpose of communication requires existence of some familiar codes agreed upon by the source and the receiver of the message, to facilitate its exact perception. Hence, a graphic designer with a sufficient understanding of the receiver and his/her psychological and sociological characteristic should decide on choosing appropriate colors. In advertisements, since color messages are tacit by nature, and the general audience does not know about their psychological and hidden implications, the information thus received by the designer enables them to succeed in expanding the usage of a product, or draw the public attention towards it.